2016

Katarina Gomboc

Katarina Gomboc

Sem Katarina Gomboc, rojena leta 1993 v Šempetru pri Gorici. Danes živim v Ljubljani, kjer na Filozofski fakulteti študiram slovenski in ruski jezik. Poezijo in prozo pišem, odkar pomnim, odkar znam pisati. Že kot majhna deklica sem se rada igrala z besedami, pisala zgodbe in si izmišljevala svoj jezik - študij jezika zato ni bil nič nepričakovanega.