Projekt Delat grem! ponuja mladim med 15. in 29. letom sklope različnih usposabljanj, skozi katera udeleženci krepijo različna znanja in kompetence ter tako večajo možnosti svoje zaposlitve.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


Podrobnejši opis projekta

Projekt Delat grem! poteka pod okriljem Mladinskega kulturnega centra Maribor in mladim ponuja sklope različnih usposabljanj, skozi katera udeleženci krepijo različna znanja in kompetence ter tako povečujejo možnosti za svojo zaposljivost. Usposabljanja so tako s področja osebne rasti in asertivnosti, kot tudi zelo praktična usposabljanja, vezana na razvoj idej, ki jih imajo mladi, srečanj s potencialnimi delodajalci ter možnosti opravljanja usposabljanj pri različnih delodajalcih. 

Projekt je razdeljen na tri vsebinske sklope: Knjižnica znanj, Banka povezovanj ter Razvijanje mladih sanj, vsak izmed njih pa mladim ponuja svojevrstna usposabljanja:

  • Knjižnica znanj udeležencem ponuja seznanitev z mednarodno metodo Žive knjižnice, ki bo tokrat uporabljena v namene predstavitev različnih zaposlitvenih zgodb, udeleženci pa bodo imeli priložnost spoznati delo pri različni delodajalcih, ki bodo sodelovali pri Živi knjižnici, 
  • Banka povezovanj udeležencem ponuja kvalitetna usposabljanja s področja projektnega dela, možnost razvoja lastnih idej ter priložnost spoznati delo pri različnih delodajalcih, 
  • Razvijanje mladih sanj je razdeljen na dva podsklopa: 
    • Tedenska usposabljanja, ki bodo mladim ponudila konkretna, praktična znanja o tem kakšne kompetence in orodja potrebujejo za vstop na trg dela, 
    • Kreativne in kulturne industrije, ki bodo mladim ponudile različna usposabljanja razvijanja lastne kreative. 

 

Spremljajte aktivnosti projekta preko naše spletne in FB strani.

Vljudno vabljeni k sodelovanju.


PRIHAJAJOČI DOGODKI


INSTAGRAM UTRINKI