OBVESTILO: PROGRAM INTEGRACIJE PRIČENJA Z NOVO SEZONO

V okviru programa Integracije bomo 10. septembra 2018 začeli z intenzivnim programom delavnic s naslovom Integracija oseb s statusom mednarodne zaščite na trg dela. Program bomo že drugič v letošnjem letu izvedli v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje. Delavnice bodo potekale do 15. novembra, ko sledi zaključno srečanje.

Cilj delavnic je podpora osebam s statusom mednarodne zaščite na trg dela in integracija v širšo družbo. Delavnice bodo potekale pod vodstvom izkušenih predavateljev, ki bodo izvedli teoretični del delavnic v prostorih MKC. Po končanem teoretičnem delu se bomo podali na teren, kjer se bomo srečali s potencialnimi delodajalci udeležencev. Naš končni cilj je, da bodo udeleženci ustrezno izobraženi za vstop na trg delovne sile, da bodo dobili zaposlitev in da bodo integrirani v širšo družbo.


PROGRAM INTEGRACIJE

 

Program Integracije vključuje sklop aktivnosti, katerih cilj je spodbujanje krepitve znanj in kompetenc ter socialno vključevanje mladih z manj priložnostmi, predvsem mladih tujcev živečih v Mariboru (npr. migranti, begunci, osebe s statusom mednarodne zašite …).  

Aktivnosti izvaja mladinski delavec, katerega zaposlitev je sofinancirana s strani razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« (zaposlitev finančno omogočata Evropska unija, Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport). Mladinski delavec bo v obdobju operacije od 1. 3. 2018 do 30. 11. 2018 organiziral in izvajal različne aktivnosti, preko katerih bo, na eni strani, krepil lastne kompetence na področju izvajanja aktivnosti v mladinskem sektorju, ter na drugi strani, omogočal tujcem živečim v Mariboru lažjo in hitrejšo integracijo v lokalno okolje.   

V okviru programa se tako izvajajo npr. individualni tečaj slovenskega jezika, delavnice za vključitev oseb s statusom mednarodne zaščite na trg dela, različne kreativne delavnice, mladinski delavec pa vključuje tujce tudi v redne aktivnosti Mladinskega kulturnega centra Maribor. 

Definicija mladih z manj priložnostmi je zelo široka, zagotovo pa v to skupino spadajo mladi, ki so stari od 15 do 29 let in imajo zaradi (nizke) izobrazbe ali nedokončanega šolanja manj priložnosti na trgu delovne sile, mladi ki odraščajo v težjih socialnoekonomskih razmerah ter tisti, ki se zaradi svojih osebnih okoliščin srečujejo z večjimi ovirami pri svoji integraciji v družbo. (Movit, 2018).


Izvajanje programa

V okviru programa Integracije smo 28. maja 2018 začeli s prvim intenzivnim programom delavnic z naslovom Integracija oseb z statusom mednarodne zaščite. Program izvajamo v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje. Delavnice so potekale štirikrat tedensko do 9. julija in se končale z zaključnim srečanjem.

Cilj delavnic je podpora osebam z statusom mednarodne zaščite na trg dela in integracija v širšo družbo. Delavnice potekajo pod vodstvom izkušenih predavateljev, ki bodo izvedli teoretični del delavnic v prostorih MKC. Po končanem teoretičnem delu se bomo podali na teren, kjer se bomo srečali s potencialnimi delodajalci udeležencev. Naš končni cilj je, da bodo udeleženci ustrezno izobraženi za vstop na trg delovne sile in integrirani v širšo družbo.


PRIHAJAJOČI DOGODKI


pretekli dogodki


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.