PROGRAM INTEGRACIJE

 

Program Integracije vključuje sklop aktivnosti, katerih cilj je spodbujanje krepitve znanj in kompetenc ter socialno vključevanje mladih z manj priložnostmi, predvsem mladih tujcev živečih v Mariboru (npr. migranti, begunci, osebe s statusom mednarodne zašite …).  

Aktivnosti izvaja mladinski delavec, katerega zaposlitev je sofinancirana s strani razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« (zaposlitev finančno omogočata Evropska unija, Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport). Mladinski delavec bo v obdobju operacije od 1. 3. 2018 do 30. 11. 2018 organiziral in izvajal različne aktivnosti, preko katerih bo, na eni strani, krepil lastne kompetence na področju izvajanja aktivnosti v mladinskem sektorju, ter na drugi strani, omogočal tujcem živečim v Mariboru lažjo in hitrejšo integracijo v lokalno okolje.   

V okviru programa se tako izvajajo npr. individualni tečaj slovenskega jezika, delavnice za vključitev oseb s statusom mednarodne zaščite na trg dela, različne kreativne delavnice, mladinski delavec pa vključuje tujce tudi v redne aktivnosti Mladinskega kulturnega centra Maribor. 

Definicija mladih z manj priložnostmi je zelo široka, zagotovo pa v to skupino spadajo mladi, ki so stari od 15 do 29 let in imajo zaradi (nizke) izobrazbe ali nedokončanega šolanja manj priložnosti na trgu delovne sile, mladi ki odraščajo v težjih socialnoekonomskih razmerah ter tisti, ki se zaradi svojih osebnih okoliščin srečujejo z večjimi ovirami pri svoji integraciji v družbo. (Movit, 2018).


PRIHAJAJOČI DOGODKI


pretekli dogodki


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.