BE-ACTIVE_LOGO-Final.png
 

“VZEMIMO NAŠO PRIHODNOST V SVOJE ROKE!”

Mladinski kulturni center Maribor se je marca 2019 pridružil kot partner mednarodnemu projektu "Be Active - Shape Europe" (BASE), katerega glavni partner je občina v Thessaloniki, Grčija (KOINOFELIS EPICHEIRISI DIMOY THESSALONIKIS).

Namen projekta je boljše povezati različne občine v Evropi in ponuditi platformo za izmenjavo inovativnih idej ter praks na področju mladinskega dela. Z dvema ključnima ciljema: vključevanje mladih v politično in družbeno življenje ter promocija aktivnega državljanstva in udeležbe na političnih dogodkih kot so Evropske volitve 2019.

Aktivnosti projekta:

  • Kick – off dogodek v Thessaloniki, Grčija;

  • Strukturiran dialog v vsakem partnerskem mestu;

  • Nacionalna delavnica v vsakem partnerskem mestu;

  • Transnacionalna simulacija v Thessaloniki, Grčija in

  • Transnacionalna delavnica v Thessaloniki, Grčija.


O PROJEKTU

Projekt »BASE« je oblikovalo 6 občin v Evropski uniji (Varna - Bolgarija, London - Velika Britanija, Balsamo - Italija, Santa Maria da Feira - Portugalska, Maribor - Slovenija in Thessaloniki - Grčija), ki so prepoznale potrebo po skupnem naslavljanju tem kot sta vključevanje mladih in aktivno evropsko državljanstvo. Dolgoročni cilj projekta je povečati zavedanje in interes mladih na področju političnega in družbenega življenja, ki se kaže tudi preko udeležbe na političnih dogodkih kot so Evropske volitve 2019.mi.

Mladi in odločevalci iz šestih različnih držav se bodo srečali in razpravljali o izzivih kot so vrednote demokracije, medkulturnost in družbena kohezija. Njihova interakcija in medsebojna izmenjava dobrih praks bo imela posledično vpliv na večjo družbeno aktivnost, spremenjen pogled na evropske vrednote in razglabljanja o nadaljnji vpletenosti v družbeno in politično življenje. Pričakovan rezultat projekta je motivacija mladih in njihova udeležba v političnem življenju, kjer bodo mladi hkrati spoštovali enakost v drugačnosti, kulturne razlike in politične aspekte, še posebej v času Evropskih volitev 2019.

Mladi, civilna družba, lokalni predstavniki, oblikovalci politike in drugi deležniki na področju EU bodo sodelovali na delavnicah in razpravah o prihodnosti EU. Rezultat tega bo dokument, ki bo vseboval predloge za podporo demokratičnemu vključevanju, direktni demokraciji in mladinski vključenosti.


AKTUALNO


PRIHAJAJOČI DOGODKI


PROJEKTNI PARTNERJI


Projekt je financiran s strani programa Europe for Citizens iz področja Network of towns in bo trajal od aprila 2019 do septembra 2020.