LOGO PROPOSAL 1.png
 

Projekt “Youth Capital to Youth Capital”, ki ga razvijamo pod okriljem mreže Evropskih prestolnic mladih, bo neposredno prispeval k izboljšanju kvalitete mladinskega dela v Evropi z vidika dobrih praks Evropskih prestolnic mladih na lokalnih ravneh. V 18 mesecih (sep. 2017 – feb. 2019) bomo organizacije iz Portugalske, Slovenije, Romunije in Grčije implementirale različne aktivnosti, ki bodo mestom, ki bodo kandidirala za naslov EPM z dobrimi praksami pomagale pri pripravi programov.

Projekt “Youth Capital to Youth Capital” je sestavljen iz naslednjih glavnih aktivnosti: mapiranje dobrih praks in strategij preteklih Evropskih prestolnic mladih in priprava priročnika, ki bo doprinesel h kvaliteti programov bodočih Evropskih prestolnic mladih.


FINANCER: