KC Pekarna

Mednarodno povezovanje in izmenjava izkušenj v Mariboru

Mednarodno povezovanje in izmenjava izkušenj v Mariboru

Načrtovano srečanje, ki bo potekalo v četrtek, 3. oktobra 2019, s pričetkom ob 9 uri v prostorih Hostla Pekarna, je zadnji od več napovedanih regionalnih, nacionalnih in mednarodnih povezovanj in javnih pogovorov Platforme za Društveni centar Čakovec v okviru projekta Nove prakse – sudioničko upravljanje zgradom Scheier.