Poročila

Aktualno

Program dela in finančni načrt MKC 2018

 

2017

LETNO PROGRAMSKO IN POSLOVNO POROČILO 2017

 

SEZNAM NAROČILNIC ZA LETO 2017

 

poročilo notranje revizije za leti 2015 in 2016

 

Program dela in finančni načrt MKC 2017

 

2016

Letno programsko in poslovno poročilo

MKC načrt 2016

Katalog informacij javnega značaja 2016

 

2015

Letno poročilo

Plan dela 2015


Organigram MKC Maribor

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda MKC Maribor


Arhiv