Poročila

Aktualno

PLAN DELA TER FINANČNI IN KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2019

 

LETNO PROGRAMSKO IN POSLOVNO POROČILO 2018

 

Program dela in finančni načrt MKC 2018Organigram MKC Maribor

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda MKC Maribor


Arhiv