MKC Maribor  se zahvaljuje vsem financerjem, ki nam omogočajo izvedbo programa.

 

Financerji: