kavni obred

Kavarna sveta – Dan za spremembe

Kavarna sveta – Dan za spremembe

»Odpravimo diskriminacijo!« je bila tema letošnjega Dneva za spremembe, ki ga je že desetič zapored na nacionalni ravni koordinirala Slovenska filantropija. Tokrat smo se k akciji pridružili tudi mi s Kavarno sveta, s katero smo želeli ustvariti priložnost srečevanja različnih kultur ter vzpostaviti medkulturni dialog.