Javni poziv za prijavo projektov Banke povezovanj


Mladinski kulturni center Maribor v okviru projekta Delat grem! razpisuje Javni poziv za prijavo projektov Banke povezovanj.

Namen poziva je spodbuditi razvoj, povezovanje in uresničitev idej mladih za pridobitev znanj in kompetenc za večjo zaposljivost in zaposlenost. V tem procesu pa jim želimo nuditi pomoč ter finančno in mentorsko podporo.

Projekti morajo biti prijavljeni, načrtovani in izvedeni s strani mladih, njihova izvedba pa vezana na Podravsko ali Pomursko regijo. Projektne aktivnosti prijavljene na pozivu morajo biti izvedene najkasneje do 18. 6. 2017. Vrednost posameznega projekta je do 500EUR bruto.

Na poziv se lahko prijavijo posamezniki, pari ali skupine, v starosti med 15. in 29. letom, ki niso v delovnem razmerju, pri čemer mora biti prijavitelj star najmanj 18 let.

Katera specifična področja naslavlja poziv, več informacij o prijavi in oddaji prijavnice, kakor tudi besedilo poziva, prijavnico in priloge najdete tukaj: http://www.delatgrem.si/aktualno/javni-poziv-za-prijavo-projektov-banke-povezovanj-in-projektno-vodenje/. V celotnem poteku bo prijaviteljem na voljo mentorska ekipa Banke povezovanj.

Izpolnjeno prijavnico s prilogami pošljite po pošti na naslov MKC Maribor, Ob železnici 16, 2000 Maribor, do 8. 5. 2017, s pripisom »Za Banko povezovanj«. Dodatne informacije v zvezi s pozivom dobite na elektronskem naslovu andrej.gulic@mkc.si (Andrej Gulič, vodja projekta Delat grem!).

Da bo prijava na poziv lažja, organiziramo usposabljanje Projektno vodenje za prijavitelje projektov (4.-5. 5. 2017) in Delovno srečanje (25. 4. 2017), ki sta namenjena podpori in spremljanju prijaviteljev od priprave prijave na poziv, priprave na izvedbo, izvedbo in evalvacijo projekta. Več informacijo o usposabljanju najdete: tukaj. Rok za prijavo je 3. 5. do 12. ure.

Vabljeni k prijavi!