Priročnik: Mladi in EU

Kot državljani Slovenije smo leta 2004 postali tudi državljani Evropske unije (v nadaljevanju EU). Kot člani EU nismo dobili samo evra ter prostega prehoda ljudi in blaga znotraj držav članicami EU, ampak še veliko drugih ugodnosti in dolžnosti.

Kot zanimivost je vredno omeniti, da kar 70 odstotkov vseh zakonskih določil, resolucij, direktiv sprejetih na ravni EU, velja tudi v vsaki od članic EU. Države članice so dolžne, da zakonska določila, direktive, resolucije prilagodijo na razmere v domači državi ter jih v določen časovnem okvirju tudi implementirajo.

Mladi tu nismo izjema. Mogoče se ne zavedamo ali pa nimamo niti dostopa do pregleda kaj vse se dogaja na ravni EU in s tem nam, na žalost, marsikdaj kakšna koristna možnost tudi uide. 

V tem dokumentu smo zbrali nekaj tovrstnih možnosti za mlade, ki obstajajo zaradi EU. Kot državljani EU jih lahko koristimo tudi mi mladi v Sloveniji. 

Predstavljeni so portali, orodja, organizacije, ki so nastale na pobudo mladih ali zaradi direktive s strani Evropske komisije. Predstavljeni so tudi dogodki, projekti s strani teh institucij, hkrati pa smo prikazali nekatera zanimiva tekmovanja, nagrade in prakse s strani EU, na katera se lahko kot mladi državljani Slovenije tudi prijavimo.

 
mladi.png