Back to All Events

Performa / Platforma 2016 - 2. dan

  • Administrative unit Maribor Slovenia (map)

21. festival sodobnih performativnih praks Performa 2016

&

10. Platforma sodobnega plesa 2016

 

Maribor, 31. avgust – 4. september 2016


foto: Anja Bornšek

11:00    Anja Bornšek - Izmenjava znanj /  umetniški laboratorij

           Anja Bornšek / Sharing practices / artistic laboratory

           Vetrinjski dvor

 

Umetniški laboratorij že s svojim imenom obljublja nepričakovano ter negotovo. Je skupni prostor združenih festivalov Platforma ter Performe, ki gostujoče umetnike približujeta publiki ne le skozi uprizorjena dela, temveč skozi konkretne prijeme njihove umetniške prakse. Skupaj bomo poglabljali odnos do neznanega – dovoljeno nam bo naslavljati nerazumljeno, morda tudi nesmiselno, a vsekakor zaznavno ter občutno skozi določene vidike našega bitja oziroma umetniškega udejstvovanja.
Letošnji format, ki bo potekal v želji iskanja novih med-komunikacijskih prostorov med umetnikom, njegovim delom, izvajalci in gledalci, sega v polje izkustvenega vpogleda v umetniška dela in aktivne vključitve gledalca, ter želi raziskati možne procese in izmenjave znanj, ki lahko iz takšnega srečanja vzniknejo in se razvijejo.

Gledalčeva izkušnja vidnega, gibajočega telesa pred njim in ob tem njegova lastna izkušnja telesa sta v polju percepcije za zmeraj ujeta v nenehnem posledično-vzročnem procesu. Kar gledalec vidi in zazna, prehaja vanj in se useda na vsebine notranjih čutilno miselnih zemljevidov, ki jih afektira in v njih odzvanja. Hkrati pa se njegovi spreminjajoči notranji zemljevidi nenehno odpirajo in prodirajo ven, usmerjajo njegove čute, zaznave in sklepanja.
Če torej o sebi razmišljamo kot o aktivnem gledalcu, ki s svojim zavedanjem, prisotnostjo (fizično in mentalno) venomer soustvarja umetniško delo, ki ga percipira, nas tokrat zanima, kako lahko to dejstvo razvijemo še dlje in iščemo načine izkustvenega dialoga, kjer se proces fizične relacije dejansko lahko zgodi. Prostor, v katerem lahko udeleženec v skladu s svojimi zmožnostmi in interesi skozi svoje telo razmišlja, razvija in raziskuje različne ideje, stanja in vprašanja, ki se tesneje ali mimobežno dotikajo specifičnosti določenega umetniškega dela.

Laboratorij bo potekal dva dni in bo zgrajen okoli raziskovanja dveh umetniških pristopov naših dveh gostov, Sebastijana Geča in Mateje Bučar, ki skozi raziskovanje tenke meje med vsakdanjim, reprezentiranim, spregledanim in na novo doživetim vsak na svoj način ustvarjata v polju urbane koreografije.

Umetniški laboratorij je namenjen prav vsem ustvarjalcem, ljubiteljem, teoretikom, in ne le plesnim umetnikom, saj je format namenjen medsebojnemu oplajanju različnih disciplin.

Anja Bornšek (SLO/D) je plesalka, koreografinja in pedagoginja. Diplomirala je na salzburški akademiji za ples SEAD, magistrski študij iz pedagogike sodobnega plesa je končala na Univerzi HfMDK v Frankfurtu, pridobila pa je tudi naziv pedagoginje s področij gibanja in somatike po metodi Body-Mind Centering. Njeno izobraževanje je bilo s štipendijami podprto s strani Ministrstva za kulturo RS ter na magistrski ravni s štipendijo Studienstiftung des Deutchen Volkes. Svoj umetniški jezik je razvijala v sodelovanju s številnimi koreografi in režiserji, kot so Begum Erciyas, Joao da Silva, Matej Kejžar, Snježana Premuš, Jana Menger, Mala Kline, Sebastijan Horvat, Maayan Danoch in Matija Ferlin. Aktivna je kot plesalka, performerka, pedagoginja in ustvarjalka, poleg tega pa v Tanzhaus Düesseldorf razvija in vodi umetniški format, namenjen razvijanju občutljivosti občinstva za plesno umetnost, v katerem se osredotoča na artikulacije utelešenega mišljenja o zaznavi ter ustvarja prostore za aktivno participacijo v umetniškem delu ter poglabljanje odnosa med umetniškim delom in umetnikom.


As suggested already by its title, the Artist’s Lab brings the unexpected and the uncertain. As a common space of the festivals Platform and Performa, it presents our guest artists not only through their works but also through concrete principles of their artistic practice. The lab is aimed at deepening and developing our relation to the unknown – we will namely allow ourselves to address what’s difficult to grasp, or even doesn’t make sense, but is definitely perceived and sensed through certain aspects of our being and/or artistic work.

This year’s format focuses on finding new inter-communication spaces between the artist, the work, the performers and the viewers, adopting an experiential perspective on artistic work. Aimed at developing active participation of the viewer in the artwork, it investigates the processes involved in an exchange of knowledges arising and evolving out of this encounter.

The viewer’s perception of the visible, moving body and the resulting physical experience in the viewer’s body are caught in a continuous process of cause and consequence. What the viewer sees and perceives seeps through into her body and is deposited as sediment on the existing contents of the inner sense-mind maps, where it resonates and affects them in turn. At the same time, the viewer’s continually changing inner maps are always in a process of opening and protruding on the outside, guiding the senses, perceptions and thoughts. Understanding the viewer as active participant in the artwork, one that co-creates the perceived work with her awareness, thoughts, and presence (physical and mental), the lab will focus on the possibilities of how to develop this fact even further and find ways to enter an experiential dialogue, where the physical relation actually occurs. To open up a space in which the participant, with her body and according to her capabilities and interests, thinks, develops and explores different ideas, states and questions that touch upon the specificities of the artwork.

The 2-day lab will bring into focus artistic explorations of our two guest artists, choreographers and makers in the field of urban choreography, Sebastijan Geč and Mateja Bučar, who each in their own ways explore the thin line between everyday movement and representation, between the overlooked and the newly perceived.

The artist’s lab is intended not only to dance artists, but to all makers, theoreticians, thinkers and lovers of art, as it will try to work in the direction of inter and transdisciplinarity.

Anja Bornšek (SLO/D) is a dancer, choreographer and pedagogue. She graduated from contemporary dance at the Salzburg Dance Academy SEAD. She holds a Master’s degree in Contemporary Dance Education from Frankfurt University HfMDK and a Somatic Movement Educator’s certification for Body-Mind Centering method.
A receiver of an art scholarship from the Ministry of Culture Slovenia, as well as a German scholarship Studienstiftung des Deutchen Volkes for her Master’s study, her artistic language was shaped through many performances and collaborations with choreographers and directors, such as Begum Erciyas, Joao da Silva, Matej Kejžar, Snježana Premuš, Jana Menger, Mala Kline, Sebastijan Horvat, Maayan Danoch and Matija Ferlin.
Besides teaching workshops, performing and creating, she has been intensively developing and regularly facilitating an audience format called Physical Introduction in Tanzhaus Düsseldorf, through which she is creating spaces for physical/bodied thinking about perception, active participation and other possible relations between the art work and its viewer. 


foto: Stefan Röhrle

16:00    Sebastijan Geč - Kaj tako zijaš? / What are you looking at?

            Center mesta

 
Oblečem se za podobo. Ne zase, ne za občinstvo, ne zaradi mode in ne za moške.

— Marlene Dietrich

Pozno popoldne prispe Jackie v svoje rojstno mesto. Na obisku pri sestrični se spomni, da je pozabila ključe od stanovanja v Beogradu. Odloči se za miren sprehod skozi svoje rojstno mesto, katerega je zapustila pred davnim letom 1989. Predstava temelji na izjavi: "Življenje je najboljša predstava."

Idejna zasnova, koreografija in izvedba: Sebastijan Geč
Kostum: Miri Strnad

Sebastijan Geč, rojen v Mariboru, je dokončal privatno plesno akademijo SEAD v Salzburgu. Sodeloval je z Cie. Willi Dorner, Jérômom Belom in s kongoško koreografinjo Elisabeth Bakabambe Tambwe. Njeni zadnji deli Flèche in Las Meninas je pred kratkim predstavil na Donau festivalu v Avstriji. Kot koreograf je med drugim ustvaril predstave Polnočna presoja, Ne išči sreče drugod kot le doma in 7 sekund, ki so bile prikazane tako doma kot v tujini.


I dress for the image. Not for myself, not for the public, not for fashion, not for men.
— Marlene Dietrich

Late in the afternoon Jackie arrives to her birth town. While visiting her cousin she remembers that she had left the keys of her apartment in Belgrade. She decides to take a quiet stroll across her birth town, which she had left long ago, in 1989. The performance is inspired by the sentence: "The ultimative performance is your life."

Created, choreographed and performed by: Sebastijan Geč
Costume: Miri Strnad 


Sebastijan Geč, born in Maribor, has graduated from the private dance academy SEAD in Salzburg, Austria. As performer he has worked with Cie. Willi Dorner, Jérôme Bel and, most recently, with the Congolese choreographer Elisabeth Bakabambe Tambwe, presenting her new works Flèche and Las Meninas at the Donau Festival in Austria. His creations Midnight Judgement, Ne išči sreče drugod kot le doma and 7 Seconds have been presented at home and internationally.


18:00    Maja Lamovšek & Dominika Strozewska / April Veselko -(Med)prostor / Fleš

             Maja Lamovšek & Dominika Strozewska / April Veselko (Inter)space / Flash

 

            večer krajših plesnih predstav / double bill;  Mali oder SNG Maribor

 

foto: Mirek Dworczak

(Med)prostor

Tukaj sem. Je tudi ona tukaj? Kakšen je prostor med nama? Kakšen je prostor znotraj naju? Prostor povezujeta telo in zvok. Kako se počutiva, če sva eno? Eno. Zavedajoč se dihanja. Čutenja. Gibanja skupaj. Kljub temu sva dve telesi v prostoru. Kako lahko vplivava druga na drugo? S telesom, z mislijo, z energijo, z zavestnim gibom v prostoru.  Kakšna je relacija? Relacija med telesi, zvokom in telesom in tišino ter med prostorom, kjer smo. Prezenca telesa dovoljuje svobodo telesa, v njegovem popolnem obstoju.
"Prisotnost je tiha in subtilna, in včasih je le malce več kot napol razbran namig ali kot dar, ki ga ne razumemo v celoti." (T.S. Eliot.)
Tukaj sva, v prostoru. V gibanju.

Zasnova in koreografija: Maja Lamovšek, Dominika Strozewska
Glasba: Maja Lamovšek
Posebna zahvala: Rose Breuss (IDA Institute of Dance Arts)

Maja Lamovšek (1994) je svojo pot sodobnega plesa pričela v Plesni Izbi Maribor leta 1997, kjer je sodelovala v projektih F.A.R.M.A. (2010) ter ustvarila duete Najdeno (2011) in Ali ali (2011). Kasneje se je pričela vzporedno izobraževati na Kulturnem društvu Center plesa Maribor, kjer je sodelovala v predstavah Šraufajte, tovariši (2012), Kletka (2013), Paradoks giba (2012) s plesno kompanijo Tovarishia. Izobraževala se je v tujini (delavnice na SEAD Dance Academy in sodelovala s priznanimi koreografi (Eduardo Torroja, Anton Lachky, Eulalia Ayguade Fahro). Dve leti je bila ena od rezidenčnih umetnikov na festivalih Nagib in Nagib Parkour. Od leta 2014 študira na plesni akademiji IDA – Inštitut za plesne umetnosti ter deluje v gledališču v Linzu, kjer tudi nadaljuje svojo koreografsko pot s projekti Muzikalni duet (2015) ter Medprostor (2016). Slednji je bil predstavljen na festivalu Telo/Zvok/Prostor 2016 v Linzu v Avstriji. Maja se še vedno izobražuje po festivalih kontaktne improvizacije, body mind centeringa, joge, ustvarja glasbo ter poučuje delavnice.

Dominika Strozewska (Poljska) je pričela svojo plesno pot pri šestih letih, ko se je pridružila plesni skupini Remix v njenem rojstnem kraju. Med letoma 2010 in 2014 je sodelovala s plesno skupino Caro, v kateri je poučevala jazzin sodobne tehnike ter nastopala v predstavah Mi smo, Carmen in drugih. Leta 2014 se je vpisala na študij sodobnega plesa in plesne pedagogike na privatni univerzi Anton Bruckner v Linzu.


(Inter)space

I am here. Is she here too? What is the space between us like? What is the space inside us like? The space is connected by bodies and by sound. How does it feel to be one? One. Conscious of breathing. Sensing. Moving together. Still, there is an interspace between our two bodies in the kinespheric space.  How can we influence one another? With the body, with thought, energy, conscious movement in space. What is the relation? Relation between bodies, between sound and silence, between silence and the space we are in. The presence of the body allows freedom. The body in its full presence and subtleness.
˝The presence is quiet and subtle, and sometimes it is little more than a hint half guessed, a gift half understood.¨ (T.S. Eliot.)
We are here, in space. Moving.

Created and choreographed by: Maja Lamovšek, Dominika Strozewska
Music by: Maja Lamovšek
Special thanks to: Rose Breuss (IDA Institute of Dance Arts)

Maja Lamovšek (1994) started her contemporary dance training at Plesna Izba Maribor in 1997. While training there she participated in the project F.A.R.M.A. (2010) and created duets Found (2011) and Either Or (2011). Later she started to train also at the Dance Centre Maribor, where she performed in Screw It, Comrades (2012), The Cage (2013), and The Paradox of Movement (2012). She is taking workshops and seminars abroad (workshops at SEAD Academy in Salzburg) and collaborating with renowned choreographers (Eduardo Torroja, Anton Lachky, Eulalia Ayguade Fahro). Maja was also artist in residence at the Maribor-based festival Nagib for two years in a row. In 2014 she began her studies at the IDA – Institute for Dance Arts as well as started working in a Linz-based theatre, resuming her choreographic work with the projects A Musical Duet (2015) and Interspace (2016), which was presented at the 2016 Body/Sound/Space Festival in Linz. Maja is regularly attending workshops of contact improvisation, Body Mind Centering, and yoga, she is creating music and teaching workshops.

Dominika Strozewska (Poland) started her dance education at the age of six, dancing in the company Remix in her hometown. From 2010 to 2014 she was dancing and teaching in Caro Dance Company in Poland. There she was working on contemporary and jazz techniques and performed in, among others, We are, Carmen, Zapach kobiety. In 2014 she started her studies of contemporary dance and dance pedagogy at the Anton Bruckner Private University in Linze, Austria.

foto: Robert Veselko

Fleš

plesna predstava (delo v procesu)

Fleš je preblisk o prenasičenosti in praznini, o slepoti in nevidnosti, brezbrižnosti in previdnosti, o evforiji in apatiji, o pozabi in nespečnosti. Je vrzel med telesom in mislimi. Ekstremi, zmeda  in vprašanje, ali je resničnost le to, v kar verjamemo.

April Veselko je mlada plesalka in ustvarjalka, ki je plesno pot je začela pri Plesni izbi, letos pa zaključila tudi plesno izobraževanje v Bologni v Italiji. Redno se udeležuje domačih in tujih plesnih festivalov (Poletna in zimska plesa šola, ImpulsTanz, IDW Budapest, El Danseu Festival...). April je sodelovala v projektih različnih koreografov (Gregor Luštek, Eduardo Torroja, Mattia Gandini, Barbara Kanc, Katarina B. Kavčič, Jure Masten...), projekt "Fleš" pa bo njen tretji daljši avtorski solo pod produkcijo Zavoda Federacija.

Pogovor o predstavah vodi: Anja Bornšek


Flash

dance performance (work in progress)

Flash is a manifestation of oversaturation and emptiness, blindness and invisibility, carelessness and carefulness, euphoria and apathy, oblivion and sleeplessness. It is a gap between the body and the mind. Extreme states, confusion and wondering whether reality truly is only what we believe in.

April Veselko is a young dancer and author. She started her dance training at Plesna Izba Maribor and has just finished her studies in Bologna, Italy, while regularly taking classes and workshops in dance festivals at home and abroad (Summer and Winter dance schools, ImpulsTanz Vienna, IDW Budapest, El Danseu Festival...). As performer April has collaborated with different choreographers, such as Gregor Luštek, Eduardo Torroja, Mattia Gandini, Barbara Kanc, Katarina B. Kavčič, and Jure Masten. Flash is her third evening-length solo produced by Federacija Institute.

Discussion after the performances moderated by: Anja Bornše


20:00     Jasmina Križaj - Rekapitulacija; delo v nastajanju

              Jasmina Križaj - Recapitulation; work in progress

               Lutkovno gledališče Maribor

 

Dragi prijatelji in prijatelji prijateljev, bodite prijazni. Saj želite biti prijazni. Prijaznost je prijazna. Bodite prijazni do lastne sreče. Vestno dela za vas.
Bodite ponosni nase. Enkrat v svojem malem obstoju začutite ta ponos. Naučite se, kako poklekniti pred lastnimi nogami. Jih umiti, poljubiti.
Služite drugim, da zadovoljite sebe.

V okviru festivalske koprodukcije je predstavo finančno podprla Plesna Izba Maribor.

Ideja in izvedba: Jasmina Križaj
Glasba in kostum: Jasmina Križaj
Zahvala: Simon Wehrli, Anja Bornšek, Nina Milin, Mojca Kasjak, Katja Kosi, Živa Vrbič, Marko Brumen

Jasmina Križaj (1982) je diplomirala iz koreografije na De Theaterschool, Amsterdam, oddelek SNDO – School for New Dance Development. S svojim delom Zebra in the Hair Saloon je prejela 1. nagrado za najboljšo novo kreacijo 2006 (ACT Festival, Bilbao, Španija). Leta 2009 je bilo delo Sugar Rush podprto iz strani European Cultural Foundation – ECF. 2010 je bila ena izmed izbranih umetnikov, ki so sodelovali v projektu Davida Zambrana (Flying Low and Passing Through Costa Rica). Med 2010 – 2014 je bila del internacionalnega projekta Modul Dance, ki ji je omogočil kreacijo del The Very Delicious Piece in The Very Boring Piece, ki sta ustvarjena v tesnem sodelovanju s portugalsko umetnico Cristino P. Leitao (CJ collaboration). 2013 ji je bila dodeljena štipendija za udeležitev v Dance-WEB izobraževalnem programu pod mentorstvom Iva Dimcheva. Leta 2015 se je Jasmina predstavila v novi predstavi Geneza umetnice Male Kline. Trenutno je Jasmina v procesu za novo kreacijo v kolaboraciji s švicarskima umetnikoma Simonom Wehrlijem in Danielom Gislerjem, z umetniškimi rezidencami po Evropi in Avstraliji. Delo bo premierno predstavljeno pod naslovom Nature Poetry v produkciji Tanzhaus Zurich.


Dear friends and friends' friends! Be nice. You do want to be nice. Niceness is nice. Be nice to your own happiness. It’s working for you dutifully.
Be proud of yourself. For once in your modest existence, feel the pride. Learn how to kneel down in front of your own feet. Wash and kiss them.
Serve others to please yourself.

The performance is supported by Plesna Izba Maribor in the frame of the festival's co-production activities.

Created and performed by: Jasmina Križaj
Music and costume by: Jasmina Križaj
Thanks to: Simon Wehrli, Anja Bornšek, Nina Milin, Mojca Kasjak, Katja Kosi, Živa Vrbič, Marko Brumen


Choreographer and performer Jasmina Križaj (1982) has graduated from the School for New Dance Development at the Theaterschool in Amsterdam. Her performance Zebra in the Hair Saloon won Best New Creation award at the 2006 ACT Festival in Bilbao, Spain. In 2009 she co-created the performance Sugar Rush, which was supported by the ECF - European Cultural Foundation. In 2010 she was selected to participate in David Zambrano’s project Flying Low and Passing Through Costa Rica. From 2010 and 2014 she took part in the international project Modul Dance, in the frame of which she has developed two performances in close collaboration with the Portuguese artist Cristina P. Leitao (CJ Collaboration), namely The Very Delicious Piece and The Very Boring Piece. She was also the 2013 recipient of the DanceWeb scholarship at the ImpulsTanz Festival in Vienna (mentor Ivo Dimchev). In 2015 she collaborated with Mala Kline in her performance Genesis. She is currently developing her new work Nature Poetry in collaboration with Swiss artists Simon Wehrli and Daniel Gisler, supported by residencies in Europe and Australia and produced by Tanzhaus Zurich.


Earlier Event: August 31
Performa / Platforma 2016 - 1. dan
Later Event: September 2
Performa / Platforma - 3. dan