Back to All Events

Performa / Platforma 2016 - 1. dan


21. festival sodobnih performativnih praks Performa 2016

&

10. Platforma sodobnega plesa 2016

 

Maribor, 31. avgust – 4. september 2016

 


09:30    Radijska tribuna ob 10. obletnici Platforme / Radio Panel Marking the 10th

              Anniversary of Contemporary Dance Platform

             Radio Maribor 

 

Gostje:
- Mojca Kasjak, umetniška vodja in ustanoviteljica Platforme sodobnega plesa
- Jasmina Križaj, plesalka, koreografinja, plesna pedagoginja
- April Veselko, plesalka, koreografinja, plesna pedagoginja
Moderira: Simona Kopinšek
Produkcija: Plesna Izba Maribor, MKC Maribor, v sodelovanju z Radijem Maribor

Radio Maribor (Pohorje 93,1 MHz, Boč 90,4 MHz, Ožbalt 87,7 MHz, Trbonje 93,8 MHz)

Letošnja Platforma sodobnega plesa beleži 10 let. Sprva se je imenovala Platforma mladih ustvarjalcev, leta 2010 pa se je preimenovala v Platformo sodobnega plesa in je temeljila na zelo preprostem konceptu. Plesna Izba Maribor kot kulturno društvo v javnem interesu je bila za mnoge plesalce in koreografe baza. Ko je Plesna izba Maribor leta 2007 zasnovala festival Platforma, nam je bilo jasno, da je nujen. Saj se je skozi desetletja izkazalo, da se veliko plesalcev odloči za študij v tujini. Tako postanejo profesionalni plesalci oz. koreografi. Platforma je ploščad za umetnike. Platforma ponuja možnosti povezovanja v okviru neinstitucionaliziranega sodobnega plesa pri nas. September 2016 je tudi čas, ko Plesna izba Maribor slavi 30 let vzpostavitve celoletnega plesnega izobraževanja.            


Guests:
- Mojca Kasjak, artistic director and founder of Contemporary Dance Platform
- Jasmina Križaj, dancer, choreographer, dance teacher
- April Veselko, dancer, choreographer, dance teacher
Moderated by: Simona Kopinšek
Produced by: Plesna Izba Maribor, Maribor Youth Culture Centre, in collaboration with Radio Maribor

Contemporary Dance Platform festival marks its 10th anniversary this year. In its initial editions, the festival went under the name Young Dancers’ Festival but was later renamed to Contemporary Dance Platform. Its concept was and is intentionally very simple. As an association working in the public interest, Plesna Izba Maribor presents a base for many dancers and choreographers. Launching the festival in 2007 emerged out of a very concrete need to present the work of these makers. In the years of working in the area of contemporary dance, we came to realise that a great number of dancers choose to take up studies abroad to become professionals in the field of performance and choreography. We have set up the festival as a platform for these makers. Contemporary Dance Platform is opening up opportunities for exchange and networking in the otherwise non-institutionalised contemporary dance field. At the same time, in September 2016, Plesna Izba Maribor celebrates thirty years of all-year-round education in the field of dance.


foto: Stefan Röhrle

16:00    Sebastijan Geč - Kaj tako zijaš? / What are you looking at?

            Center mesta

 
Oblečem se za podobo. Ne zase, ne za občinstvo, ne zaradi mode in ne za moške.
— Marlene Dietrich

Pozno popoldne prispe Jackie v svoje rojstno mesto. Na obisku pri sestrični se spomni, da je pozabila ključe od stanovanja v Beogradu. Odloči se za miren sprehod skozi svoje rojstno mesto, katerega je zapustila pred davnim letom 1989. Predstava temelji na izjavi: "Življenje je najboljša predstava."

Idejna zasnova, koreografija in izvedba: Sebastijan Geč
Kostum: Miri Strnad

Sebastijan Geč, rojen v Mariboru, je dokončal privatno plesno akademijo SEAD v Salzburgu. Sodeloval je z Cie. Willi Dorner, Jérômom Belom in s kongoško koreografinjo Elisabeth Bakabambe Tambwe. Njeni zadnji deli Flèche in Las Meninas je pred kratkim predstavil na Donau festivalu v Avstriji. Kot koreograf je med drugim ustvaril predstave Polnočna presoja, Ne išči sreče drugod kot le doma in 7 sekund, ki so bile prikazane tako doma kot v tujini.


I dress for the image. Not for myself, not for the public, not for fashion, not for men.
— Marlene Dietrich

Late in the afternoon Jackie arrives to her birth town. While visiting her cousin she remembers that she had left the keys of her apartment in Belgrade. She decides to take a quiet stroll across her birth town, which she had left long ago, in 1989. The performance is inspired by the sentence: "The ultimative performance is your life."

Created, choreographed and performed by: Sebastijan Geč
Costume: Miri Strnad 


Sebastijan Geč, born in Maribor, has graduated from the private dance academy SEAD in Salzburg, Austria. As performer he has worked with Cie. Willi Dorner, Jérôme Bel and, most recently, with the Congolese choreographer Elisabeth Bakabambe Tambwe, presenting her new works Flèche and Las Meninas at the Donau Festival in Austria. His creations Midnight Judgement, Ne išči sreče drugod kot le doma and 7 Seconds have been presented at home and internationally.


foto: Saša Huzjak

18:00    Platforma 10 - Fotografska razstava ob 10. obletnici Platforme sodobnega plesa

             Photo exhibition marking the 10th anniversary of Contemporary Dance Platform

            Izbrana festivalska prizorišča

 

Deseto, okroglo obletnico obstoja Platforme sodobnega plesa bo pospremila fotografska razstava z naslovom "Platforma 10". Skupna razstava prinaša izbor fotografij, ki so jih ustvarili fotografi, ki so spremljali festival Platforme sodobnega plesa od njenih začetkov leta 2007 do danes. Tako kot je sama Platforma dinamična in gibljiva, takšna bo tudi ta retrospektivna razstava - na različnih prizoriščih in tudi v različnih oblikah.

Kuratorja / Curators: Mojca Kasjak, Saša Huzjak


Contemporary Dance Platform is celebrating its tenth anniversary with a photo exhibition titled "Platform 10". The exhibition features a selection of images created by photographers who have covered the festival Contemporary Dance Platform since its beginnings in 2007. This retrospective exhibition is like the festival itself – dynamic and fluid, taking place in different locations and different forms.


foto: Darko Dragičević

18:00    Darko Dragičević - Projekcije neuprizorjenega / videoPerforma

             Projecting the unperformed / videoPerforma

             Galerija Media Nox

 

Video delo Projekcije neuprizorjenega se vpenja v kontekst čuječega telesa v brez-gibu oziroma sedanjosti. Preiskuje vidne pokrajine in potencialnost v gib projicirane prihodnosti, hkrati pa omogoča fizični prisotnosti, da se izriše in da med nenehnim puščanjem sledi skozi proces transformacije vznika v lastno partituro.

Izbrana dela:

  • Arhitektura afekta I, II, III
  • Kastell & Okus življenja št. 8 (Autechre)


Darko Dragičević je vizualni umetnik in filmski ustvarjalec, ki živi v Kölnu in Berlinu. Magistrski študij vizualnih umetnosti ter diplomski program vizualnih komunikacij je končal na International College of Arts & Sciences v Milanu, diplomo iz filmske režije pa je pridobil na newyorški Akademiji za film. Dragičević se v svojih raziskavah in interdisciplinarnih projektih osredotoča na metodološka presečišča znotraj vizualnih umetnosti, performansa, filma in teksta. Njegova dela so bila nagrajena na Mednarodnem filmskem festivalu o in za osebe z invalidnostjo Bosifest v Beogradu, na 57. Mednarodnem festivalu kratkega filma v Oberhausnu, Nemčija, in na festivalu Casa Del Roma v Rimu, Italija.


Projecting the unperformed is based on the concept of the observant body in motion-absent or present. It explores visible landscapes and the potentiality of movement-projected future. Simultaneously, it allows bodily presence to mark itself and, by leaving traces, to transform itself into its own score.

Selected works:

  • Architecture of Affect I, II, III
  • Kastell & Taste of Life n.8 (Autechre)


Darko Dragičević lives in Cologne and Berlin and works internationally as a Visual Artist and Filmmaker. He holds a MFA (Hons) in Visual Arts and a BA in Visual Communication from The International College of Arts & Sciences in Milan and a Filmmaking diploma from New York Film Academy, New York City. Dragičević’s focus is in various interdisciplinary projects and his research lies in cross methods within the field of visual arts, performance, film and text.

As a Director he received awards from the Bosifest 7th International Film Festival for and by people with disabilities in Belgrade, 57th International Short Film Festival in Oberhausen and Casa del Cinema in Rome.


20:00    Žigan Krajnčan / Dalanda Diallo v Neimenovano / Na vseh štirih

              Žigan Krajnčan / Dalanda Diallo in Nameless / On All Fours

              plesni predstavi / dance performances, Lutkovno gledališče Maribor

 

foto: Sunčan Stone

Neimenovano

Kaj je to neimenovano? Vesoljca na Zemlji? Komuniciranje? Preko transa in ekstaze poskušava dosegati neimenovano? Je to neimenovano?
Najina gibalna sila? Vir? Je to najin odnos, občutki med nama? So to misli brez besed? Je neimenovano samo zato, ker se ne znava jasno artikulirati?
Vedno znova imenujeva, tisto neimenovano, ker tisto neimenovano...ostaja neimenovano... Zato pleševa, ker samo tako poznava svojo nesmrtnost.

Koncept, koreografija, ples: Žigan Krajnčan, Gašper Kunšek
Glasba: Kristijan Krajnčan
Oblikovanje svetlobe: Luka Curk
Mentorici: Nataša Tovirac, Nina Meško
Produkcija: Plesni Studio Intakt, JSKD 2016

Žigan Krajnčan je plesalec, performer in pevec. Njegov gibalni izraz je fuzija plesnih tehnik, kot so popping, hip hop, balet, release, Cunningham, krump, house, kontaktna improvizacija, moshing/slamdancing, joga, ki ga nenehno izpopolnjuje in nadgrajuje ter išče nove možnosti. Kljub mladim letom je sodeloval s številnimi koreografi in drugimi ustvarjalci, kot so Matija Ferlin, Maja Delak, Gregor Luštek, Branko Potočan, Gramatik, Matjaž Pograjc, Miha Hočevar, Ivana Djilas, Matjaž Farič, Jurij Zrnec, Uroš Smolej, Gašper Tič, in Ivan Mijačevič. Osvojil je številne nagrade z različnih področij: bil je trikratni zmagovalec mednarodnega tekmovanja OPUS in zmagovalec evropskega IDO tekmovanja v Electric Boogie kategoriji. Njegov plesni partner je Gašper Kunšek. Skupaj sta razvila, koreografirala in nastopila v interdisciplinarnem projektu Skriti mit, ki ga vodi Kristijan Krajnčan. Staging a Play: Steklena menažerija koreografa Matije Ferlina je bil njegov zadnji projekt.


Nameless

What is it, the nameless? Aliens on Earth? Communication? Trying to grasp the nameless through trance and ecstasy? Is that nameless?
Our moving force? The source? Is it our relation, our shared feelings? Or maybe wordless thoughts? Is it nameless just because we’re not articulated enough?


We keep on naming the nameless. Because the nameless... stays nameless... That’s why we dance, this being the only way to know immortality.

Created, choreographed and performed by: Žigan Krajnčan, Gašper Kunšek
Music: Kristijan Krajnčan
Light design: Luka Curk
Mentors: Nataša Tovirac, Nina Meško
Produced by: Dance Studio Intakt, Public Fund for Cultural Activities of RS 2016

Žigan Krajnčan is a dancer, performer and singer. His dance expression is a fusion of different dance techniques, such as popping, hip hop, ballet, release and Cunningham techniques, krump, house, contact dance, moshing/slamdancing, and other movement practices, which he continuously tries to improve and upgrade to find new expressive possibilities. Despite his young age, Žigan has collaborated with many choreographers and other makers, such as Matija Ferlin, Maja Delak, Gregor Luštek, Branko Potočan, Gramatik, Matjaž Pograjc, Miha Hočevar, Ivana Djilas, Matjaž Farič, Jurij Zrnec, Uroš Smolej, Gašper Tič, and Ivan Mijačevič. He has won numerous prizes and awards for his work: he is a three-time winner of the international dance competition OPUS and the winner of the European IDO Competition in the Electric Boogie category. Together with his dance partner Gašper Kunšek, Žigan has developed, choreographed and performed in an interdisciplinary project Hidden Myth, directed by Kristijan Krajnčan. His last project is Matija Ferlin’s performance Staging a Play: The Glass Menagerie.

foto: Saša Huzjak

 

Na vseh štirih

Na vseh štirih je predstava o mizi in stolih. Miza in stoli določajo odnose posameznika do samega sebe, do drugega in vlogo posameznika v skupini. Skozi različne postavitve v prostoru predstavljajo različna vzdušjain okolja, ki določajo nas in naša dejanja. Skupaj s plesalci in glasbeniki ustvarjajo prostor kontemplacije, druženja, sobivanja, dialogov, konfliktov in komunikacije nasploh.

Koreografija in mentorstvo: Dalanda Diallo
Plesalke in soustvarjalke predstave: Ališa Kasjak Gutman, Vanja Kolanovič, Katarina Kolar, Nuša Košti, Zarja Lampret Prešeren, Pia Lavuger
Avtorska glasba in mentorstvo: Damir Mazrek
Avtorska glasba: Kristijan Korat
Glasbeniki in performerji v živo: Brin Kološa, Matic Kološa, Nejc Kološa, Kristijan Korat
Scenografija: Branko Kološa
Kostumografija: Mira Strnad - MiriCota in Plesna izba Maribor
Asistentka koreografinje: Nina Milin
Izvršna produkcija: Mojca Kasjak
Produkcija: Plesna izba Maribor
S finančno pomočjo MOM in JSKD
Zahvala: Nina Hernan in Davorin Furek

Dalanda Diallo je plesalka in plesna pedagoginja. Svojo plesno pot je začela na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani, na oddelku za sodobni ples. Nadaljevala je v Študijski repertoarni skupini PS Intakt, kjer je imela priložnost sodelovati s priznanimi domačimi in tujimi koreografi: Kot plesalka je sodelovala v predstavah Maše Kagao Knez (Moi Toi Nous, Dia Diasso Diasspora, Momentum – Avenija ujetih trenutkov), Bare Kolenc (Bela, Križ na gori), Damirja Zlatarja Freya (Čarovnica iz Zgornje Davče), Mateja Kejžarja idr. Predstava Na vseh štirih je njen prvi samostojni projekt kot koreografinja.
Redno poučuje sodobni ples in afriške plese na Plesni izbi Maribor. Je soustanoviteljica Kulturno umetniškega društva Baobab, ki deluje tudi na področju afriških umetnosti ter soustanoviteljica afriškega pevskega zbora Sankofa. Ples poučuje od leta 2007, na Plesni izbi Maribor pa od leta 2010. Kot pedagoginja in mentorica je prejela številna priznanja, ki jih podeljuje JSKD.


On All Fours

On All Fours is a performance about a table and a few chairs. The table and the chairs define how someone relates to him or herself, towards others as well as define one's role in the group. Depending on how they are positioned in space, they create different atmospheres and situations, which in turn affect us and our actions. Together with the dancers and the musicians, they create a space of contemplation, meeting, coexistence, dialogue and conflict – in other words a space of communication.

Choreographer and mentor: Dalanda Diallo
Performed and co-created by: Ališa Kasjak Gutman, Vanja Kolanovič, Katarina Kolar, Nuša Košti, Zarja Lampret Prešeren, Pia Lavuger
Music created by (also mentor): Damir Mazrek
Music created by: Kristijan Korat
Music performed live by: Brin Kološa, Matic Kološa, Nejc Kološa, Kristijan Korat
Set design by: Branko Kološa
Costume design by: Mira Strnad - MiriCota and Plesna izba Maribor
Assistant choreographer: Nina Milin
Executive production: Mojca Kasjak
Produced by: Plesna izba Maribor
Supported by: Municipality of Maribor and Public Fund for Cultural Activities of RS
Thanks to: Nina Hernan and Davorin Furek

Dancer and dance teacher Dalanda Diallo started her training at the department of contemporary dance at the Ljubljana Music and Ballet Conservatory. Later she joined the Dance Studio Intakt’s repertoire group, where she had the opportunity to work with and perform for many acclaimed choreographers. As a dancer Dalanda has collaborated with Maša Kagao Knez (Moi Toi Nous, Dia Diasso Diasspora, Momentum – An Avenue of Frozen Moments), Bara Kolenc (White, Cross on the Mountain), Damir Zlatar Frey (The Witch from Zgornja Davča), Matej Kejžar etc. The performance On All Fours is her first evening-length choreography.
Dalanda is active in the field of dance education since 2007. She has been teaching contemporary dance and African dances at Plesna izba Maribor since 2010. She is the cofounder of Baobab Arts and Culture Association and of the African choir Sankofa. She has been awarded many times by the Public Fund for Cultural Activities of the Republic of Slovenia for her work as a pedagogue and mentor.


 

Earlier Event: August 18
Peti pesniški slam v Mariboru
Later Event: September 1
Performa / Platforma 2016 - 2. dan