Usposabljanje članov Skrbniškega odbora Banke idej

V terminu med 15. – 17. 6. 2018 bodo člani Skrbniškega odbora Banke idej na usposabljanju, na katerem bodo pridobili informacije in znanja o delovanju Banke idej v preteklosti, možnostih mednarodnega sodelovanja v okviru mreže YouthBank International, projektnem delu in vodenju, mentoriranju, spoznali bodo različne tehnike oblikovanja idej… prav tako pa bodo skupaj oblikovali projektno idejo, ki jo bodo v prihodnjih mesecih tudi izvedli. Oblikovana ideja bo predstavljala primer projektov, kot jih bo Banka idej v letu 2018 tudi sofinancirala.

 

Usposabljanje bo izvedla Sonja Čandek iz Zavoda TiPovej!, v sodelovanju z Adrijano Kos ter Marjo Guček.