Prireditev ob svetovnem dnevu beguncev

Mestna občina Maribor, ISCOMET Institut za etnične in regionalne študije in Slovenska filantropija vabijo na prireditev ob svetovnem dnevu beguncev, ki bo 20. junija 2018 ob 17.00 uri v svečani dvorani Rotovž. V sklopu dogodka bo aktivnosti MKC Maribor na področju beguncev predstavila Marja Guček.

 

Program prireditve

17.00
Dr. Andrej Fištravec, Župan Mestne občine Maribor: Uvodni nagovor

17.05 – 17.15
Dr. Jože Kunič, častni predsednik Slovenskega društva za mednarodne odnose, sodelavec ISCOMET: Migracije – globalni problem

17.15 – 17.25
Igor Bratuša, Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov: Vključevanje oseb z mednarodno zaščito v slovensko družbo

17.25 – 17.35
Nina Marin, svetovalka za osebe z mednarodno zaščito, Zavod RS za zaposlovanje: Izkušnje pri vključevanju oseb z mednarodno zaščito na trg dela

17.35 - 17.45
Izr. prof. dr. Borut Holcman, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru: Maribor – prostor multikulturnosti in migracij

17.45 – 17.55
Mag. Zdravko Luketič, podžupan Mestne občine Maribor: Izkušnje Maribora v »migracijskem valu« leta 2015

17.55 - 18.05
Mag. Franc Mlinar, vodja projekta ISCOMET: Predstavitev ciljev in programa mednarodnega projekta o vlogi obmejnih občin v 13 državah EU pri urejanju vprašanj migracij, v kontekstu programa OZN o trajnostnem razvoju (2018-2021)

 

Dejavnosti institucij in društev v Mariboru

Uvod in koordinator: Tjaša Arko, Slovenska filantropija

Sodelujejo (vsak ima na voljo 5 minut; v tem času se lahko na ekranu prikaže informacijo o organizaciji):

  • Slovenska filantropija Maribor (Urška Živkovič – Dnevni center za migrante)
  • MKC Maribor (Marja Guček – Aktivnosti za uspešno integracijo beguncev v  Mariboru in priložnosti, ki so še na voljo)
  • Pekarna Magdalenske mreže Maribor (Nataša Usar – Socialno vključevanje mladih priseljenk_cev v lokalno okolje)
  • Nadškofijska Karitas Maribor (Darko Bračun – Delovanje Karitas z migranti)
  • Rdeči križ Slovenije, Maribor (Dominik Raduha – projekt ESIRAS)
  • Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur ODNOS (Renata Daljevec – Pomoč pri integraciji za osebe z mednarodno zaščito)
  • Zveza prijateljev mladine Maribor (Kornelija Kaurin – Sto ljudi sto čudi)
  • Univerza v Mariboru (izr.prof. dr. Katja Košir, Pedagoška fakulteta UM in doc. dr. Bojan Musil, Filozofska fakulteta UM - Razvoj programa za podporo otrokom beguncem pri vključevanju v socialno okolje)
  • ZRC SAZU – Raziskovalna postaja Maribor (Asja Pehar Senekovič – Projekt PandPAS)
  • Zavod MARS Maribor (mag. Hana Repše – Dejavnost zavoda z migranti)

 

19.15 – 19.35
Glasbeni dogodek
Marko Lük, Kreativni institut Maribor: Združitev svetov – Sožitje tradicionalne glasbe dežel migracij in sodobne elektronske glasbe

20.00
Festival migrantskega filma 2018 v Mariboru
Projekcija bo v prostorih GT22, Glavni trg 22, Maribor. Organizator Slovenska filantropija v sodelovanju s Fundacijo Sonda.