sonja čandek

Usposabljanje članov Skrbniškega odbora Banke idej

Usposabljanje članov Skrbniškega odbora Banke idej

V terminu med 15. – 17. 6. 2018 bodo člani Skrbniškega odbora Banke idej na usposabljanju, na katerem bodo pridobili informacije in znanja o delovanju Banke idej v preteklosti, možnostih mednarodnega sodelovanja v okviru mreže YouthBank International, projektnem delu in vodenju, mentoriranju, spoznali bodo različne tehnike oblikovanja idej.