Posvet: Med nami in z nami

MKC Maribor v sodelovanju z Inštitutom za afriške študije, Društvom za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur ODNOS ter Javnim zavodom Cene Štupar - Centrom za izobraževanje Ljubljana vabi na posvet "Med nami in z nami" ob osemnajstem svetovnem dnevu beguncev. Hkrati bomo otvorili tudi razstavo likovnih del osnovnošolcev na isto temo.

To leto beležimo že osemnajsti svetovni dan beguncev. Prosilci za mednarodno zaščito ter osebe s statusom mednarodne zaščite v Republiki Sloveniji živijo med nami in z nami ter se v družbo vključujejo na različnih pomembnih področjih kot so družbeno-socialno, kulturno in izobraževalno področje ter področje trga dela.

Inštitut za afriške študije skupaj s partnerskima organizacijama Društvom za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur ODNOS ter Javnim zavodom Cene Štupar - Centrom za izobraževanje Ljubljana, ob obeležitvi Svetovnega dneva beguncev že tretje leto zaporedoma organizira niz dogodkov v sklopu projekta »Med nami in z nami«, financiranega s strani Urada za oskrbo in integracijo migrantov in Sklada EU za azil, migracije in vključevanje. V preteklih dveh letih je bilo uspešno organiziranih dvanajst posvetov širom Slovenije, Tek solidarnosti in vključevanja, ter dva osrednja dogodka v srcu Ljubljane.

 

Posvet v Mariboru bo povezal predstavnike pomembnih deležnikov pri vključevanju oseb z begunsko in migrantsko izkušnjo v lokalnem kontekstu Mestne občine Maribor.

Naslovili bomo konkretne izzive, praktične predloge in rešitve ter dobre prakse na lokalni ravni, ki stremijo k solidarnem in kvalitetnem sobivanju.

Posvet otvori tudi razstavo, ki preko likovne izraznosti odpira pogled otrok in mladine na pomembnost vključevanja, stika in razumevanja beguncev, prav tako pa tudi poudarja pomembnost lokalne skupnosti za njihovo vključevanje ter predstavlja večkulturnost kot obogatitev družbe. V natečaju so sodelovali osnovnošolci od 2. do 9. razreda v osmih različnih osnovnih šolah, likovna dela pa so nastala ob njihovem neposrednem srečanju in pogovoru s prosilkami in prosilci za mednarodno zaščito. 

 

Namen projekta »Med nami in z nami« je ozaveščanje slovenske širše javnosti o položaju oseb z begunsko in migrantsko izkušnjo v slovenski družbi, o skupnih izzivih vključevanja in integracije na lokalnem, državnem in mednarodnem kontekstu, o dobrih praksah, izkoriščanju priložnosti, ki jih prinašajo migranti, ter o poteh do solidarnega in kvalitetnega sobivanja-

Inštitut za afriške študije je neprofitna organizacija, ki na lokalni in mednarodni ravni deluje na področju integracije, migracij, trgovine z ljudmi, medkulturnega dialoga, socialne pravičnosti, boja proti diskriminaciji, globalnega učenja in trajnostnega razvoja. Že več kot desetletje delamo neposredno z ranljivimi skupinami, predvsem s prosilci za mednarodno zaščito in begunci pri oskrbi in integraciji v širšo skupnost, ter delujemo v javnem interesu.

31172104_1843109642406350_4233280609274937777_n.jpg