Prijava

Vodja mladinskih programov

Vodja mladinskih programov

Poznaš zgodbo Evropske prestolnice mladih ter trajnostne učinke projekta? Imaš sposobnosti koordinacije večjega števila partnerjev in predvsem poznaš aktivne mlade v našem mestu? Imaš VII. stopnjo izobrazbe, odlično uporabljaš angleško ter presenetiš tudi s kakim drugim tujim jezikom?

MKC Maribor v svoj tim vabi osebo, ki ustvarjalno in zanesljivo organizira, koordinira ter spremlja izvajanje mladinskih programov in projektov, komunicira z izvajalci posameznih mladinskih programov in projektov, spremlja in uspešno prijavlja gradiva za javne razpise na področju mladinskega delovanja in mladinskega mednarodnega turizma, pravočasno pripravlja in oddaja poročila o mladinskih programih in projektih, navezuje stike z drugimi organizacijami ter spodbuja povezovanja na področju mladinskega delovanja doma in na tujem, deli svoje znanje z mladimi, jim svetuje, usmerja k neformalnemu izobraževanju ter jih motivira k aktivnemu angažmaju v našem mestu. Vabljen/a v naš kolektiv, kjer bomo skupaj vzpostavljali lokalno, nacionalno in mednarodno mrežo na področju mladinske kulture in turizma.

Prijavo pošlji po navadni pošti na naslov MKC Maribor, Ob železnici 16, 2000 Maribor in sočasno še na maja.malus-azhdari@mkc.si, rok prijave 31.7.2015.

 Foto: Rene Strgar