Back to All Events

Performa / Platforma - 4. dan

  • Administrative unit Maribor Slovenia (map)

21. festival sodobnih performativnih praks Performa 2016

&

10. Platforma sodobnega plesa 2016

 

Maribor, 31. avgust – 4. september 2016


foto: Anja Bornšek

11:00    Anja Bornšek - Izmenjava znanj /  umetniški laboratorij

            Anja Bornšek / Sharing practices / artistic laboratory

            Vetrinjski dvor

 

Umetniški laboratorij že s svojim imenom obljublja nepričakovano ter negotovo. Je skupni prostor združenih festivalov Platforma ter Performe, ki gostujoče umetnike približujeta publiki ne le skozi uprizorjena dela, temveč skozi konkretne prijeme njihove umetniške prakse. Skupaj bomo poglabljali odnos do neznanega – dovoljeno nam bo naslavljati nerazumljeno, morda tudi nesmiselno, a vsekakor zaznavno ter občutno skozi določene vidike našega bitja oziroma umetniškega udejstvovanja.
Letošnji format, ki bo potekal v želji iskanja novih med-komunikacijskih prostorov med umetnikom, njegovim delom, izvajalci in gledalci, sega v polje izkustvenega vpogleda v umetniška dela in aktivne vključitve gledalca, ter želi raziskati možne procese in izmenjave znanj, ki lahko iz takšnega srečanja vzniknejo in se razvijejo.

Gledalčeva izkušnja vidnega, gibajočega telesa pred njim in ob tem njegova lastna izkušnja telesa sta v polju percepcije za zmeraj ujeta v nenehnem posledično-vzročnem procesu. Kar gledalec vidi in zazna, prehaja vanj in se useda na vsebine notranjih čutilno miselnih zemljevidov, ki jih afektira in v njih odzvanja. Hkrati pa se njegovi spreminjajoči notranji zemljevidi nenehno odpirajo in prodirajo ven, usmerjajo njegove čute, zaznave in sklepanja.
Če torej o sebi razmišljamo kot o aktivnem gledalcu, ki s svojim zavedanjem, prisotnostjo (fizično in mentalno) venomer soustvarja umetniško delo, ki ga percipira, nas tokrat zanima, kako lahko to dejstvo razvijemo še dlje in iščemo načine izkustvenega dialoga, kjer se proces fizične relacije dejansko lahko zgodi. Prostor, v katerem lahko udeleženec v skladu s svojimi zmožnostmi in interesi skozi svoje telo razmišlja, razvija in raziskuje različne ideje, stanja in vprašanja, ki se tesneje ali mimobežno dotikajo specifičnosti določenega umetniškega dela.

Laboratorij bo potekal dva dni in bo zgrajen okoli raziskovanja dveh umetniških pristopov naših dveh gostov, Sebastijana Geča in Mateje Bučar, ki skozi raziskovanje tenke meje med vsakdanjim, reprezentiranim, spregledanim in na novo doživetim vsak na svoj način ustvarjata v polju urbane koreografije.

Umetniški laboratorij je namenjen prav vsem ustvarjalcem, ljubiteljem, teoretikom, in ne le plesnim umetnikom, saj je format namenjen medsebojnemu oplajanju različnih disciplin.

Anja Bornšek (SLO/D) je plesalka, koreografinja in pedagoginja. Diplomirala je na salzburški akademiji za ples SEAD, magistrski študij iz pedagogike sodobnega plesa je končala na Univerzi HfMDK v Frankfurtu, pridobila pa je tudi naziv pedagoginje s področij gibanja in somatike po metodi Body-Mind Centering. Njeno izobraževanje je bilo s štipendijami podprto s strani Ministrstva za kulturo RS ter na magistrski ravni s štipendijo Studienstiftung des Deutchen Volkes. Svoj umetniški jezik je razvijala v sodelovanju s številnimi koreografi in režiserji, kot so Begum Erciyas, Joao da Silva, Matej Kejžar, Snježana Premuš, Jana Menger, Mala Kline, Sebastijan Horvat, Maayan Danoch in Matija Ferlin. Aktivna je kot plesalka, performerka, pedagoginja in ustvarjalka, poleg tega pa v Tanzhaus Düesseldorf razvija in vodi umetniški format, namenjen razvijanju občutljivosti občinstva za plesno umetnost, v katerem se osredotoča na artikulacije utelešenega mišljenja o zaznavi ter ustvarja prostore za aktivno participacijo v umetniškem delu ter poglabljanje odnosa med umetniškim delom in umetnikom.


As suggested already by its title, the Artist’s Lab brings the unexpected and the uncertain. As a common space of the festivals Platform and Performa, it presents our guest artists not only through their works but also through concrete principles of their artistic practice. The lab is aimed at deepening and developing our relation to the unknown – we will namely allow ourselves to address what’s difficult to grasp, or even doesn’t make sense, but is definitely perceived and sensed through certain aspects of our being and/or artistic work.

This year’s format focuses on finding new inter-communication spaces between the artist, the work, the performers and the viewers, adopting an experiential perspective on artistic work. Aimed at developing active participation of the viewer in the artwork, it investigates the processes involved in an exchange of knowledges arising and evolving out of this encounter.

The viewer’s perception of the visible, moving body and the resulting physical experience in the viewer’s body are caught in a continuous process of cause and consequence. What the viewer sees and perceives seeps through into her body and is deposited as sediment on the existing contents of the inner sense-mind maps, where it resonates and affects them in turn. At the same time, the viewer’s continually changing inner maps are always in a process of opening and protruding on the outside, guiding the senses, perceptions and thoughts. Understanding the viewer as active participant in the artwork, one that co-creates the perceived work with her awareness, thoughts, and presence (physical and mental), the lab will focus on the possibilities of how to develop this fact even further and find ways to enter an experiential dialogue, where the physical relation actually occurs. To open up a space in which the participant, with her body and according to her capabilities and interests, thinks, develops and explores different ideas, states and questions that touch upon the specificities of the artwork.

The 2-day lab will bring into focus artistic explorations of our two guest artists, choreographers and makers in the field of urban choreography, Sebastijan Geč and Mateja Bučar, who each in their own ways explore the thin line between everyday movement and representation, between the overlooked and the newly perceived.

The artist’s lab is intended not only to dance artists, but to all makers, theoreticians, thinkers and lovers of art, as it will try to work in the direction of inter and transdisciplinarity.

Anja Bornšek (SLO/D) is a dancer, choreographer and pedagogue. She graduated from contemporary dance at the Salzburg Dance Academy SEAD. She holds a Master’s degree in Contemporary Dance Education from Frankfurt University HfMDK and a Somatic Movement Educator’s certification for Body-Mind Centering method.
A receiver of an art scholarship from the Ministry of Culture Slovenia, as well as a German scholarship Studienstiftung des Deutchen Volkes for her Master’s study, her artistic language was shaped through many performances and collaborations with choreographers and directors, such as Begum Erciyas, Joao da Silva, Matej Kejžar, Snježana Premuš, Jana Menger, Mala Kline, Sebastijan Horvat, Maayan Danoch and Matija Ferlin.
Besides teaching workshops, performing and creating, she has been intensively developing and regularly facilitating an audience format called Physical Introduction in Tanzhaus Düsseldorf, through which she is creating spaces for physical/bodied thinking about perception, active participation and other possible relations between the art work and its viewer. 


foto: Nada Žgank

16:00    Andreja Rauch Podrzavnik - Trajanje

             predstavitev dela v nastajanju 5 dnevne festivalske rezidence, Minoritska cerkev 

 

Koreografsko vodstvo: Andreja Rauch Podrzavnik
Fotografija: Nada Žgank
Glasba: Josip Maršič
Ustvarjalci in izvajalci: Mojca Kasjak, Jasmina Križaj, Katja Kosi, Josip Maršič, Andreja Podrzavnik, Bor Pungerčič


Choreography: Andreja Rauch Podrzavnik
Photos by: Nada Žgank
Music by: Josip Maršič
Created and performed by: Mojca Kasjak, Jasmina Križaj, Katja Kosi, Josip Maršič, Andreja Podrzavnik, Bor Pungerčič


foto: DUM

16:00    Mateja Bučar - Zelena miza / urbana koreografija

            Mateja Bučar - Green Table / urban choreography

            Center mesta

 

Naslov Zelena miza si delo izposoja iz prelomne zgodovinske koreografije Kurta Joossa iz leta 1932, ki brezčasno in brezosebno trgovanje z vojno in njenimi profiti koreografsko umesti na velikansko zeleno mizo diplomacij 20. stoletja.
Nas pa zanimajo mize in mizice urbanega vsakdana na trgih, pločnikih in v kavarnah današnjega sveta.

Idejna zasnova: Mateja Bučar
Izvajalke in soustvarjalke: Nina Pertot Weis, Maja Kalafatič, Evin Hadžialjević, Radharani Pernarčič, Mateja Bučar
Producentka: Sanja Kuveljić
Zvok, video, fotografija, internet: DUM
Posebna hvala za prispevanje idej in vizualnih podob: Nataši Skušek in Mladenu Stropniku
Produkcija: DUM – društvo umetnikov
Koprodukcija: Mestni Muzej Ljubljana, Kino Šiška
Projekt so omogočili: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Ljubljana oddelek za kulturo

Mateja Bučar je svojo plesno pot pričela na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani, šolanje pa je nato nadaljevala na Centre de Dance International Rossella Hightower v Cannesu v Franciji. Bila je solistka SNG Opera in balet v Ljubljani in članica Plesnega teatra Ljubljana. Kot koreografinja na področju sodobnega plesa deluje že od leta 1992. Leta 2015 je kot doktorica filozofije in plesne umetnosti dokončala študij na Trinity Laban Conservatory of Music and Dance Univerze v Londonu.


The title Green Table has been borrowed by this work from groundbreaking historical choreographer Kurt Jooss in 1932, when he choreographically put the timeless and impersonal trading of war and its profits on the great green table of diplomacy in the 20th century.
We, however, are interested in the small urban everyday, with its coffee tables at markets, on sidewalks, and in the cafes and coffee shops of today’s world.

Concept and choreography: Mateja Bučar
Performers and collaborators: Nina Pertot Weis, Maja Kalafatič, Evin Hadžialjević, Radharani Pernarčič, Mateja Bučar
Produced by: Sanja Kuveljić
Sound, video, photography, internet: DUM
Special thanks for the contribution of ideas and visual images goes to: Nataši Skušek and Mladen Stropnik
Production: DUM – društvo umetnikov
Co-production: Mestni Muzej Ljubljana, Kino Šiška
Supported by: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Ljubljana oddelek za kulturo


Mateja Bučar received early professional formation at the National Ballet School in Slovenia and Centre de Dance International Rossella Hightower, Cannes, France. She was a soloist of Slovenian National Ballet and a member of Dance Theatre Ljubljana. She is working as an independent choreographer since 1992. In 2015 she completed her PhD at the University of London / Trinity Laban Conservatory of Music and Dance (UK) as Doctor of Philosophy and Creative Practice: Dance.


Foto: Luka Martin Škof

20:00    Tina Valentan - Kalipso

              Tina Valentan - Calypso

              predpremiera, Mali oder SNG Maribor

 

Kalipso je neumnost. Kalipso je boginja. Kalipso je nočni bar za samce vseh vrst. Kalipso postavlja nove horizonte zabavni industriji s pomočjo ustvarjalne seksualnosti in vam zagotavlja: navaden pleh se lahko spremeni v čisto zlato! Kalipso (orig. zvijačno, skrito) so individualni in družbeni vzorci, ki se nevidno in skrito prenašajo tako v prostoru in času, kot v življenju posameznice_ka.

Neumnost je vedno znova orodje elite; kdor ne pozna zgodovine, ne ve, čemu se upira.

Avtorica in izvajalka: Tina Valentan
Avtor glasbe in zunanje oko: Tian Rotteveel
Dramaturginja: Aleksandra Blagojević
Umetniško usmerjanje: Snježana Premuš
Kostumografka: Urška Recer
Oblikovalka luči: Urška Vohar
Teoretska refleksija: Tea Hvala
Napovedni tekst: Andreja Kopač, Tina Valentan
Izvršna producentka: Amela Meštrovac
Produkcija: Mesto žensk, Društvo za promocijo žensk v kulturi
Koprodukcija: Plesni Teater Ljubljana, Plesna Izba Maribor
S podporo: JSKD, Zavod Maska
Posebne zahvale: Luka Martin Škof, Andreja Kopač, Vesna Juvan, Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota
Projekt sofinancira Mestna občina Ljubljana
Foto: Luka Martin Škof


Tina Valentan je diplomirana plesalka in koreografinja, ki že vrsto let deluje na polju sodobnega plesa. V zadnjem času je predvsem aktivna kot performerka v predstavah drugih koreografov. S skupino Milan Tomášik & Co uspešno gostuje s predstavama Sezona lova (2014) in Železnomodra (2015) po evropskih plesnih festivalih. S Snježano Premuš, pod vodstvom katere je nazadnje ustvarjala Fizične manifestacije (2015) , pa vztrajno poglablja svoje znanje o telesu z Body Mind Centering metodo. Vidimo jo lahko tudi v predstavi za otroke Krickrac, to sem jaz!. Po predstavitvi svojega avtorskega prvenca na prvi Platformi v Mariboru, iz katerega se je razvil prepoznaven solo Ko luna raste (2008), prav tako v produkciji Mesta žensk, se tokrat na oder vrača z naslednjim samostojnim projektom, ki v središče postavlja žensko v njeni polni moči.


Earlier Event: September 2
Performa / Platforma - 3. dan
Later Event: September 4
Performa / Platforma - 5. dan