Nataša Berk: Berk je zgolj iluzija


Sreda / Wednesday, 2.9.

18:30 Galerija Media Nox / Media Nox Gallery

NATAŠA BERK: BERK JE ZGOLJ ILUZIJA / BERK IS JUST AN ILLUSION

video performans / video performance


Berk lahko opišemo kot ironično-provokativno avantgardistko eksistencializma z abstraktnim instinktom. Zanjo je značilno, da je zvrsti ne omejujejo, zato deluje na številnih področjih umetnosti. Pomemben del njenega umetniškega izražanja je performans. Njene akcije so spontane, včasih brez začetka a z zaključenim koncem in obratno. Tudi tokrat lahko pričakujemo nepričakovano.

Nataša Gold Berk. Nataša Spiel Berk. Nataša Alt Berk. Natasa Neu Berk. Nataša Gut Berk. Nataša Blau Berk. Nataša Ice Berk. Nataša Green Berk ... Nataša Any Berkway


NATAŠA BERK: BERK JE ZGOLJ ILUZIJA / BERK IS JUST AN ILLUSION

video performance (in the frame of Video:Performa)

Nataša Berk can be described as an ironically provocative existentialist avantgardist with an abstract instinct. Not wanting to limit herself to a particular genre, her artistic interests manifest themselves in many areas of art. An important part of her artistic expression is her work as performance artist. Her actions are spontaneous, often without a beginning but with a definite ending, or vice versa. This time too, we can expect the unexpected.

 

Nataša Gold Berk. Nataša Spiel Berk. Nataša Alt Berk. Natasa Neu Berk. Nataša Gut Berk. Nataša Blau Berk. Nataša Ice Berk. Nataša Green Berk ... Nataša Any Berkway .