Revizija v MKC Maribor za obdobje 2015-2016 zaključena


Svet zavoda (SZ) Mladinskega kulturnega centra Maribor (MKC Maribor) je 15. 6. 2017 prejel Poročilo o opravljeni notranji reviziji za leti 2015 in 2016. Dne 22. 06. 2017 je SZ MKC Maribor na 2. redni seji, ki je bila odprta za javnost in na katero so bili vabljeni predstavniki ustanovitelja JZ MKC Maribor in novinarji, obravnaval revizijsko poročilo, prav tako je na redni seji podrobne razjasnitve iz revizijskega poročila podal revizor, ki je postopek revizije vodil in spisal revizijsko poročilo.

 

Iz revizijskega poročila je razvidno, da v poslovanju javnega zavoda MKC Maribor v revidiranem obdobju v letih 2015 in 2016, pod vodstvom direktorice Maje Malus Azhdari, ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti v zvezi s poslovanjem in vodenjem javnega zavoda MKC Maribor. Opravljena neodvisna revizija je bila sprožena na podlagi obtožb člana SZ MKC Maribor Matica Matjašiča in je bila osredotočena na delovanje javnega zavoda MKC Maribor za obdobje 2015–2016. Revizija je med drugim presojala področja ločenega izvajanja javne službe in tržne dejavnosti, obračun amortizacije, poslovanje Hostla Pekarna in upoštevanje določil Odloka o ustanovitvi MKC Maribor. Rezultati revizije ne potrjujejo nobene izmed obtožb. Revizijsko poročilo ne izkazuje nepravilnosti pri poslovanju in vodenju javnega zavoda, ustna predstavitev revizorja to potrjuje. Ugotovitev iz revizijskega poročila je, da v MKC Maribor ni nenamenske porabe javnih sredstev. V MKC Maribor smo z ugotovitvami revizije zadovoljni in ponosni, saj je revizija kot neodvisen kazalnik našega dela sistem računovodskega poročanja ocenila celo kot ustrezno organiziran, z verodostojno evidentiranimi poslovnimi dogodki. Izhodišča predlaganih izboljšav niso nepravilnosti, ampak predlogi, ki jih vodstvo in ustanovitelj lahko upoštevajo pri nadaljujem vodenju javnega zavoda. Predloge revizorja za izboljšave je javni zavod MKC Maribor v celoti upošteval. V odzivnemu poročilu je MOM podala jasna navodila za sprejetje sodil na področju ločenega spremljanja javne službe in tržne dejavnosti, kar izhaja kot posledica sprejetih sodil s strani Sveta zavoda MKC Maribor leta 2013. Maja Malus Azhdari v zvezi s tem ne nosi nobene odgovornosti, saj je kot direktorica začela voditi javni zavod MKC Maribor 1. 2. 2015. 

 

Na 2. redni seji SZ MKC Maribor 22. 6. 2017 je torej izvajalec revizije podrobneje predstavil ključne ugotovitve revizijskega postopka in odgovoril na vsa vprašanja članov Sveta zavoda MKC Maribora. SZ MKC Maribor se je 22. 6.2017 seznanil z vsemi poročili izredne revizije MKC Maribor za leti 2015 in 2016 ter se z njimi strinja. Matic Matjašič je kot član SZ MKC Maribor dne 16.6.2017 odstopil.

 

KONČNO POROČILO REVIZIJE

*Poročilo je dostopno tudi med ostalimi poročili o delu zavoda v sekciji Poročila