V romunskem mestu Cluj – Napoca splavili projekt Com'On Europe


Željko Milovanovič in Nina Roškar sta se v minulem tednu, med 7. 8. 2017 in 12. 8. 2017 udeležila uvodnega projektnega sestanka in usposabljanj v sklopu evropskega projekta Com'On Europe, ki ga koordinira organizacija PONT Group iz Cluja.

Maribor, ki ga kot skrbnik trajnostnih učinkov projekta EPM Maribor 2013 v Mreži Evropskih prestolnic mladih (NEYC - Network of European Youth Capitals) zastopa MKC Maribor, je namreč skupaj s sorodnimi organizacijami iz Cascaisa (Portugalska), Torina (Italija), Varne (Bolgarija), Cluj-Napoce (Romunija), Brage (Portugalska) in Soluna (Grčija) pridobil 252.691 EUR evropskih sredstev v programu Erasmus+ KA2 Strateška partnerstva na področju mladine za projekt Com'On Europe – evropska platforma za participatorni proračun za mlade.

Cilj projekta Com'On Europe, je prispevati k izboljšanju participacije mladih v lokalnem okolju skozi participatorne mehanizme oblikovanja proračuna na lokalni ravni. S tem se bo dodatno spodbujala ustvarjalnost mladih, povezovalnost, podjetništvo in razvoj skupnosti, ki zagotavlja okolje za načrtovanje varne prihodnosti mladih.

V sodelovanju s partnerskimi mesti bomo razvijali metodo dela z mladimi v urbanem okolju, kjer bomo mlade spodbujali in jih hkrati učili prepoznavati in artikulirati izzive lokalnega okolja in njihove lastne izzive. Prek projektnega dela jim bomo pokazali, kako poiskati rešitve za te izzive.

Tako želimo doseči, da bi bili mladi tesneje vpeti v sprejemanje odločitev na lokalni ravni, tudi kar zadeva porabo javnih sredstev. Konkretno v Mariboru se bomo osredotočili na sodelovanje mladih pri izvajanju participatornega proračuna, ki smo ga v mestu poskusno že uvedli. Želimo doseči, da bodo mladi znali uporabiti mehanizme, ki so jim na voljo za to, da lahko vplivajo na lastno okolje. Da torej, če imajo ideje, znajo te ustrezno artikulirati in jih tako lažje uresničiti.”

Projekt se je torej začel izvajati in bo trajal do julija 2019, vanj pa se bodo vključevali mladi in mladinski delavci iz mreže mest, ki so ali še bodo nosila naziv Evropska prestolnica mladih. Kmalu bomo za namene projekte vzpostavili podstran na www.mkc.si in krovno spletno stran projekta v angleškem jeziku.