POSVET: Vloga lokalnih akterjev pri vključevanju beguncev in tujcev v Sloveniji

V Ljubljani se je 14. in 15. 5. 2019 odvijal dvodnevni posvet o Vlogi lokalnih akterjev pri vključevanju beguncev in tujcev v Sloveniji. Posvet je organiziral Urad vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, vodile pa so ga Petra Hueck (Mednarodna katoliška komisija za migracije, Bruselj), Nadine Camp (neodvisna svetovalka, Francija) in Charlotte Cook (Migration Yorkshire, Velika Britanija).

Na povabilo Urada vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov so se odzvale številne organizacije, ki izvajajo integracijske dejavnosti: Društvo Odnos, Rdeči križ, ZRC SAZU, Kulturno društvo Gmajna, MKC Maribor, Ljudska univerza Velenje, Društvo Pina, MNZ, ZRSZ in predstavnici mestnih občin Kranj in Nova Gorica.

Gostje iz Velike Britanije in Francije so predstavile dobre prakse sodelovanja in povezovanja lokalnih akterjev pri vključevanju različnih skupin tujcev v lokalno skupnost. Kot primer dobre prakse je bil predstavljen model informacijskega centra, kjer migranti dobijo vse potrebne informacije na enem mestu, uporabnikom pa so na voljo tolmači. Predstavljen je bila tudi metoda »Matching«, ki jo uporabljajo v Yorkshirju pri relokaciji beguncev. V praksi pomeni, da za vsakega posameznika ali družino posebej na podlagi zdravstvenega stanja, izobraževanja, vsakdanjih obveznosti, presojajo, katera lokacija je za naselitev najbolj primerna (bližina zdravstvena doma, vrtca, izobraževalne ustanove).

Govorili smo tudi o težavah in izzivih, s katerimi se soočajo lokalne skupnosti v Sloveniji pri vključevanju tujcev in beguncev, ter organizacije, ki delajo na tem področju. Strinjali smo se, da občine pogosto ne prepoznajo problematike na področju integracije migrantov v lokalno skupnost, da v določenih mestih deluje več organizacij s podobnimi programi, vendar delujejo nepovezano in, da v praksi primanjkuje kulturnih mediatorjev.

Posvet smo zaključili s predlogi možnih rešitev in ukrepov za uspešno integracijo v lokalno okolje, ki bodo vključeni v Strategijo o integraciji beguncev in tujcev.