Medkulturna delavnica – Dijaški dom Maribor

Za dijake Dijaškega doma Maribor smo v torek,  2. 4. 2019 organizirali medkulturno delavnico na temo Človekove pravice v kontekstu oseb z mednarodno zaščito.

Z dijaki smo se pogovarjali o stereotipih, predsodkih in diskriminaciji, s katerimi se srečujemo v svojem vsakdanjem življenju, kako ti vplivajo na naše doživljanje sveta in posledično na naše vedenje. Delavnicam pa se je pridružil tudi begunec iz Eritreje, ki je podelil svoje izkušnje z begom, težavami in izzivi, s katerimi se je srečeval med begom in, kaj pomeni zanj življenje v Sloveniji.

Kaj so o delavnici zapisali udeleženci medkulturne delavnice:

http://www.d-ddm.mb.edus.si/kaj-dozivljajo-migranti-na-poti-v-evropo/