Medkulturna delavnica na OŠ Prežihovega Voranca Bistrica

V ponedeljek, 10. 12. 2018, smo na sedemdeseto obletnico sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic v okviru projekta Središče medkulturnega dialoga Maribor izvedli medkulturno delavnico na Osnovni šoli Prežihovega Voranca Bistrica.

Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica v letu 2018/2019 sodeluje pri Erasmus+ projektu: »S sodobnimi učnimi pristopi do aktivnega državljanstva«, katerega cilj je priprava učencev na življenje v heterogeni, multikulturni družbi ter razvijanje aktivnega državljanstva. Učenci sedmega, osmega in devetega razreda so tako preko metode skupinskega dela, razgovora in razprave spoznali Splošno deklaracijo človekovih pravic – zgodovinsko ozadje nastanka in pomen deklaracije nekoč in danes; koncept predsodkov in stereotipov – kako vplivajo na oblikovanje naše percepcije in posledično na naše delovanje v vsakdanjem življenju v odnosu do drugih in sveta nasploh; s pomočjo prostovoljca iz Eritreje pa so se seznanili še z migracijami in pomenom mednarodne zaščite.

S sodelovanjem nadaljujemo tudi v januarju 2019, ko se bomo z učitelji in učenci iz Slovenije, Estonije, Finske, Češke, Madžarske in Španije srečali v Mladinskem kulturnem centru Maribor.

Zahvaljujemo se prostovoljcu, ki je bil pripravljen sodelovati na delavnicah in Osnovni šoli Prežihovega Voranca Bistrica za povabilo.  

Kaj so o delavnici zapisali na osnovni šoli, si lahko preberete tukaj.


foto: Mojca Doberšek