Back to All Events

Literarno-likovni natečaj: Ljubezen ne izbira, zakaj bi ti?


  • MKC Maribor 16 Ob železnici Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)

V sklopu mednarodnega projekta Združeni s ponosom / United with PRIDE, Mladinski kulturni center Maribor in organizacija Go Free iz Romunije razpisujeta  literarno-likovni natečaj za mlade umetnike.

Namen natečaja je spodbujanje mladih k ustvarjanju na likovnem in literarnem področju. S temo natečaja »Ljubezen ne izbira, zakaj bi ti?« želimo razbiti stereotipe glede spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnega izraza posameznic_kov ter narediti LGBT+* skupnost bolj vidno in sprejemajočo iz strani družbe. Mlade, ki se bodo prijavili na razpis, želimo spodbuditi h kritičnemu razmišljanju. Z razstavo bomo mlade  umetnike_ce  predstavili_e  širši javnosti v Sloveniji in na mednarodnem nivoju, saj bo razstava potovala tudi v Cluj – Napoco, Romunija.

Rok za oddajo del je nedelja, 16. 6. 2019, nato bo potekalo ocenjevanje del v dveh ločenih kategorijah: literarna umetnost ter likovna umetnost ter po določenih podkategorijah. Imena ocenjevalcev bodo objavljena na spletni strani mkc.si.

Objava nagrajencev se bo odvila na otvoritvi razstave, ki bo v četrtek, 27. 6. 2019.RAZSTAVA PRISPELIH DEL

Razstava bo potekala v prostorih Hostla Pekarna. V primeru večjega števila oddanih del za natečaj bodo na podlagi selekcije ocenjevalcev_k razstavljena samo izbrana dela. Ob manjšem številu bodo razstavljena vsa prejeta dela. Dela bodo razstavljena do 28. 7. 2019, nato pa bodo dela potovala na razstavo v Cluj – Napoco, Romunija. Točni datumi razstave v Romuniji bodo sporočeni naknadno.

Glavna nagrada za prva tri mesta v posamezni kategoriji je mentorski posvet s strokovnjakom s posameznega področja umetnosti, nagrada za prvo mesto na področju literarne umetnosti in na področju likovne umetnosti, pa možnost enomesečne samostojne razstave v razstavišču Hostla Pekarna v letu 2020. Prvi trije nagrajenci prav tako prejmejo priznanja. Najboljša dela po ocenah ocenjevalcev se bodo uvrstila tudi na razstavo v Cluj-Napoci  v Romuniji.POGOJI SODELOVANJA

Na natečaj se lahko prijavijo mladi z naslednjimi deli: digitalna in analogna fotografija, določene tehnike slikarstva (mokre in suhe risarske tehnike, pastel, akvarel, akril, olje, grafika ter vse kombinirane tehnike (od naštetih)) in digitalna umetniška dela.

Zbirajo se le dela formata A3 ali manjša. Literarna dela naj ne bodo daljša od ene A4 strani (cca. 500 besed). Napisana naj bodo v slovenskem ali angleškem jeziku.

Če se delo oceni za žaljivo ali neprimerno bo zavrnjeno.

Zbirajo se dela umetnikov_c od 16. do dopolnjenega 29. leta starosti na dan objave natečaja. 

Izdelek s katerim se umetnik_ca prijavlja mora biti njegovo/njeno avtorsko delo. Prav tako avtor_ica s prijavo na natečaj soglaša z razstavljanjem del in uporabo del v namene promocije natečaja v medijih. Po koncu razstave se dela vrnejo avtorjem_icam.

Avtor_ica ob prijavi podpiše izjavo, s katero se strinja s pogoji natečaja ter opredeli tehniko ter naslov dela. Digitalne izdelke lahko avtor_ica pošlje preko elektronske pošte na naslov mladina@mkc.si, ostale tehnike pa preko priporočene pošte na naslov: MKC Maribor, Ob železnici 16, 2000 Maribor, s pripisom Ljubezen ne izbira, zakaj bi ti?.

Dodatne informacije o natečaju lahko prijavitelji_ice prejmejo na elektronskem naslovu mladina@mkc.si.

 


Izvedbo natečaja omogoča program Erasmus+.

* Kratica LGBT+ pomeni lezbijke, geje, biseksualne in transspolne osebe, + pa pomeni neizključevanje vseh ostalih identitet, ki niso zajete v kratici.