Banka idej objavila novi razpis za financiranje idej mladih

Lokalni sklad za mlade z idejami – Banka idej je ponovno objavila razpis za financiranje idej mladih. Letos bo Banka idej med mlade razdelila 5.000 €, razpis pa je odprt do srede, 3. oktobra 2018.  Maksimalna višina zaprošenih sredstev na projekt je 1.000 €.

Na razpis se lahko prijavijo mladi, v starosti med 15. in 29. letom, na njega pa lahko prijavijo ideje, ki se navezujejo na temo letošnjega razpisa -  trajnostne prostorske spremembe. To so spremembe, ki na trajnosten način izboljšujejo prostor in dvigujejo kvaliteto bivanja v Mestni občini Maribor. Financirani bodo projekti, ki bodo predrugačili (očistili, postavili, obnovili, pobarvali, ...) obstoječe prostore in urbane elemente mesta ali jih na novo ustvarili. Spremembe naj bodo enostavne, vidne in dlje časa obstoječe (npr. olepšanje raznih urbanih elementov mesta in/ali postavitev le teh (klop, ograja, koš za smeti, skulptura, pot ...), spodbujanje in/ali omogočanje recikliranja, spodbujanje in/ali omogočanje rabe naravnih materialov, skrb za varstvo okolja in narave ...).

 

Celotni razpis je objavljen na http://www.banka-idej.si/si/Poziv, ekipa Banke idej pa je pripravlja tudi različna usposabljanja za potencialne prijavitelje, ki bomo v pomoč mladim, da bodo lahko pripravili kvalitetnejše prijave na razpis. Termini in opisi usposabljanj bodo objavljeni na spletni strani Banke idej: http://www.banka-idej.si/.

 

V sredo, 19. 9. 2018, ob 17:00 uri, je organizirano informativno srečanje, na katerem bo razpis podrobneje predstavljen.

Vabljeni k udeležbi!