Vključenost LGBT + MLADIH

Mladinski kulturni center Maribor je v okviru nacionalnega projekta Dialog za družbene spremembe, ki ga izvajata Mladinska mreža MaMa in Mladinski svet Slovenije, 21. in 22. oktobra, v svojih prostorih, organiziral delavnico na temo vključenosti LGBT+ mladih v Mariboru. Na delavnici, ki sta jo vodila Tanja Veber in Gregor Brdnik, so za mlade ustvarili varno okolje in prostor za pogovor o LGBT+ temah, ključni namen delavnice pa je bil identificirati potrebe mladih ter zbrati njihove predloge za večjo vključenost v različnih družbenih sferah.

Mladi udeleženci delavnice so oblikovali predloge na področju podpornih aktivnosti za LGBT+ mlade, ozaveščanju o LGBT+ tematikah, zakonodaje, šolstva in širšega javnega prostora, vključno z mediji. Predvsem se je izrazila potreba po več podpornih aktivnostih za LGBT+ mlade v Mariboru ter potreba po ozaveščanju in informiranju vseh segmentov družbe, predvsem pa staršev in tistih, ki pri svojem delu prihajajo v stik z mladimi, o LGBT+ tematiki.

Udeleženci delavnice bodo svoje predloge 25. oktobra predstavili pristojnim za mladinsko politiko v Mariboru, in sicer ob 16. uri v Hostlu Pekarna, Ob železnici 16, Maribor. Svojo udeležbo so potrdili dr. Martina Rauter iz Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor, dr. Tina Tomažič, predsednica Odbora za mladino, šolstvo in šport, Mateja Dover Emeršič, podpredsednica omenjenega odbora ter Cvetka Rošker in Andrej Trobentar, člana omenjenega odbora.

Predstavitvi bo sledila kratka pogostitev ter možnost neformalnega druženja z mladimi ter prisotnimi odločevalci.

Izbrani predlogi mladih bodo 16. novembra predstavljeni tudi na nacionalni konferenci v Ljubljani, ki se je bodo udeležili najvišji politični odločevalci na nacionalni ravni.

Projekt strukturiranega dialoga Dialog za družbene spremembe organizira Mladinska Mreža MaMa skupaj z Mladinskim svetom Slovenije, aktivnosti v Mariboru pa organizira Mladinski kulturni center Maribor.
Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije.

 Vabljeni, da se nam pridružite tudi vi!

 

 

LGBT+ je kratica, ki zajema lezbijke, geje, biseksualce_ke, transspolne osebe ter osebe z drugimi spolnimi usmerjenostmi in identitetami.