Back to All Events

Rok za oddajo prijav za Banko idej

 • MKC Maribor 16 Ob železnici Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)

Lokalni sklad za mlade z idejami – Banka idej je ponovno objavila razpis za financiranje idej mladih. Letos bo Banka idej med mlade razdelila 5.000 €, razpis pa je odprt do srede, 3. oktobra 2018.  Maksimalna višina zaprošenih sredstev na projekt je 1.000 €.

 

Povzetek razpisa – pred prijavo svetujemo, da preberete celotni razpis:

 

Namen razpisa

Namen razpisa je financiranje projektov mladih, ki omogočajo trajnostne prostorske spremembe v posamezni mestni četrti ali krajevni skupnosti Mestne občine Maribor. Projekti prav tako omogočajo in spodbujajo povezovanje in sodelovanje mladih, oživljajo mladinske aktivnosti, izboljšujejo kvaliteto življenja mladih in prebivalcev določene mestne četrti ali krajevne skupnosti Mestne občine Maribor.

V okviru tega razpisa se financirajo še ne izvedeni projekti mladih, ki so pripravljeni, prijavljeni in izvedeni s strani mladih.

 

Kdo se lahko prijavi?

Na razpis se lahko prijavijo mladi, fizične osebe, v starosti med 15. in 29. letom, na dan objave razpisa.

 

Projekti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da bodo izvedeni na območju Mestne občine Maribor,

 • v celoti izveden v letu 2018, od tega je del aktivnosti projekta izvedenih v Tednu Banke idej, ki bo predvidoma zadnji teden v novembru ali prvi teden v decembru 2018,

 • da so vse aktivnosti znotraj projekta brezplačne za udeležence.

 

Področje razpisa

Banka idej bo v letu 2018 podprla projekte, ki spodbujajo trajnostne prostorske spremembe. To so spremembe, ki na trajnosten način izboljšujejo prostor in dvigujejo kvaliteto bivanja v Mestni občini Maribor. Trajnosten način je tisti, ki ne ogroža obstoja naslednjih generacij, okolja in prostora.

Financirani bodo projekti, ki bodo predrugačili (očistili, postavili, obnovili, pobarvali, ...) obstoječe prostore in urbane elemente mesta ali jih na novo ustvarili. Spremembe naj bodo enostavne, vidne in dlje časa obstoječe. Izboljšajo naj počutje ljudi ter videz ali/in funkcionalnost mesta.

 

Primeri vsebinskih sklopov trajnostnih prostorskih sprememb, ki bi jih Banka idej financirala:

 • olepšanje raznih urbanih elementov mesta in/ali postavitev le teh (klop, ograja, koš za smeti, skulptura, pot ...),

 • spodbujanje in/ali omogočanje recikliranja,

 • spodbujanje in/ali omogočanje rabe naravnih materialov,

 • skrb za varstvo okolja in narave ...

 

Način izplačila

Izbrani prijavitelj lahko kot način izplačila izbere:

 • sklenitev avtorske pogodbe;

 • plačilo preko napotnice na ime, priimek izbranega prijavitelja;

 • e-račun partnerske organizacije.

 

Oddaja vloge

Vloga mora biti v celoti računalniško izpolnjena in poslana priporočeno po pošti na naslov Mladinski kulturni center Maribor, Ob železnici 16, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis – Banka idej« ter pripisanim imenom, priimkom in naslovom pošiljatelja. Prav tako je prijavnico potrebno oddati v elektronski obliki na naslov bankaidej@mkc.si.

 

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Mladinskem kulturnem centru Maribor, Ob železnici 16, Maribor: Marja Guček (tel: 02 3002997, e-pošta: marja.gucek@mkc.si) ter članici Skrbniškega odbora Banke idej Mojci Doberšek (bankaidej@mkc.si).

 

Celotni razpis je objavljen na http://www.banka-idej.si/si/Poziv, ekipa Banke idej pa je pripravlja tudi različna usposabljanja za potencialne prijavitelje, ki bomo v pomoč mladim, da bodo lahko pripravili kvalitetnejše prijave na razpis. Termini in opisi usposabljanj bodo objavljeni na spletni strani Banke idej: http://www.banka-idej.si/.

Vabljeni k sodelovanju!

Later Event: October 4
Ruske pesmi za otroke