Back to All Events

Odstiranje zavese

Projekt Odstiranje zavese je sestavljen iz dveh mladinskih izmenjav, Mladinski kulturni center Maribor pa ga izvaja s partnersko organizacijo iz Rusije (Foundation for Social Assistance and Civil Support "The Kind Deed"), na vsaki izmed izmenjav pa bo sodelovalo 20 mladih. Skozi različne metode neformalnega in priložnostnega učenja (npr. različne delavnice, delo na terenu in v skupinah, predavanje, samorefleksija...) bodo v okviru projekta izvedene aktivnosti, ki bodo doprinesle k izboljšanju (mladinskega) sodelovanja med Mariborom in Ivanovim (Rusija). Udeleženci bodo spoznali delovanje lokalne samouprave v obeh mestih, v katerih bo potekala izmenjava in ugotavljali kateri kanali za participacijo mladih v življenju lokalne skupnosti obstajajo. Glavni rezultati projekta bodo: a) video o nevidnih poklicih v kulturi, predvsem na področju gledališča (npr. masker, kostumograf…), ki bo služil kot učni pripomoček za nadaljnjo izobraževanje o nevidnih poklicih, b) gledališka predstava, ki jo bodo sestavili in izvedli udeleženci izmenjave, skozi to pa se bodo naučili več o nevidnih poklicih v kulturi in nastanku predstave kot celote, s tematiko predstave pa bi opozorili na težave sodobne družbe (tematika predstave bo izbrana v letu 2017), c) spletna platforma za deljenje izkušenj udeležencev izmenjav, ki bo spodbudila mlade k večji mednarodni mobilnosti.

V obdobju med 17. - 28. 4. 2017 bo v Mariboru potekala druga mladinska izmenjava.

Later Event: April 22
Sobota, 22. 4.