Back to All Events

Doživljajsko igrišče vabi!


 • Doživljajsko igrišče 3 Ertlova ulica Upravna enota Maribor, 2000 Slovenija (map)

Doživljajsko igrišče bo od aprila do konca septembra 2019 odprto štirikrat na teden. Tako se bomo otroci in mladi na igrišču igrali, ustvarjali, delali in se zabavali vsak torek, sredo, četrtek in petek od 13:00 do 19:00 ure.

Povečan obseg dela je omogočen s sredstvi pridobljenimi na javnem rapisu, ki ga je izvedlo Ministrstvo za javno upravo za projekt 'Orodja za krepitev moči otrok in mladih', ki ga Društvo CPM izvaja s partnerji:

 • MANIPURA, zavod za svetovanje in kreativno delo z mladimi in družinami in

 • Zavod Središče za naravno učenje Samorog

Predstavitev 

Doživljajsko igrišče je neprofitni in dolgoročni socialno-pedagoško-ekološko-okoljsko-prostočasno-(med)kulturno-preventivno-kurativno-skupnostno usmerjen program, namenjen dvigu kakovosti življenj otrok, mladih, staršev in drugih prebivalcev Maribora.

Doživljajsko igrišče leži v južnem delu Malega Betnavskega gozda, ki je v Mestni četrti Tabor med Pasteurjevo, Ertlovo in Betnavsko ulico v Mariboru.

Doživljajsko igrišče temelji na:

 • potrebah, vključevanju in sodelovanju otrok in mladih, na potrebah staršev in drugih prebivalcev Maribora,

 • uresničevanju in varovanju otrokovih pravic do igre, ustvarjanja, sprostitve in prostega časa, v skladu z 31. členom Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah,

 • prioritetah Evropske unije povezanih z razvojem in opolnomočenjem lokalnih skupnosti ter dvigom kakovosti življenja v njih,

 • strokovnem konceptu ‘deloigra’ dela z otroki, mladimi in lokalnimi skupnostmi,

 • strokovnem konceptu Skupnostnega socialnega dela,

 • Kodeksu etičnih načel v socialnem varstvu,

 • sodelovanju z Mestno občino Maribor in sodelovanju z gospodarskimi podjetji ter vladnimi in nevladnimi organizacijami na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Otroci in mladi se ob prihodu na doživljajsko igrišče sami odločajo, s čim in kaj se bodo igrali in ustvarjali. 

Osnovni program in dejavnosti se spreminjajo, nadgrajujejo v skladu s potrebami, željami otrok in mladih ter z zmožnostmi naše organizacije.

V okviru doživljajskega igrišča poteka tudi projekt prostovoljskega dela, pri katerem sodelujejo lokalni prebivalci in drugi zainteresirani.

Več o doživljajskem igrišču v Mariboru si lahko preberete na uradni spletni strani projekta.

foto: arhiv CPM

foto: arhiv CPM

Later Event: April 12
PULL UP the PARTY