Okultna manifestacija istega telesa

Petek / Friday, 4.9.

20:00, Lutkovno gledališče Maribor / Maribor Puppet Theatre

GEORGIA KAPODISTRIA: #41- OKULTNA MANIFESTACIJA ISTEGA TELESA / #41 – AN OCCULT MANIFESTATION OF THE SAME BODY

predstava / performance

Koncept, koreografija, ples: Georgia Kapodistria / Glasba: Yamashiro Shoji, SørenBebe / Kostumografija: Georgia Kapodistria/ Oblikovanje svetlobe: Luka Curk/ Mentorici: Nataša Tovirac in Nina Meško / Produkcija: JSKD in Plesni Studio Intakt 2015


Akira je prvobitna energija.

Ljudje delajo vsemogoče stvari v svojem življenju. Odkrivajo stvari, gradijo stvari … Od kod prihaja vso to znanje in energija? Nekoč je bil človek opica, kajne? In pred tem reptil in riba. In še pred tem plankton in ameba. Celo majcena bitja, kot ta, imajo v sebi neverjetne količine energije. In še pred tem … Morda je bil genetski material v zraku in vodi. Celo v delcih prahu v prostoru. In če je vse to res, kakšen spominski zapis se skriva znotraj njih?

Zapis začetka univerzuma ali morda celo pred tem.

Kaj, če so bile kakšne napake v razvoju? Kaj, če gre nekaj narobe, npr. da je amebi nenadoma dana večja moč kot človeku? Amebe ne gradijo svojih hiš in mostov, one samo požrejo vso hrano, ki jo je moč najti okrog sebe.


Georgia Kapodistria (CY/DK):  #41 – AN OCCULT MANIFESTATION OF THE SAME BODY

Concept, choreography, dance: Georgia Kapodistria / Music: Yamashiro Shoji, SørenBebe/ Costume: Georgia Kapodistria / Light Design: Luka Curk / Mentors: NatašaTovirac and Nina Meško / Produced by: JSKD and Dance Studio Intakt 2015


Akira is ultimate energy.

Humans do all kind softhings during their life time. Discovering things, building things … Where does all that knowledge and energy come from? Humans where once like monkeys right? And before that, like reptile sandfish. And even before that, plankton and amoebas. Even little creatures like those have incredible amount sofenergy inside them. Even before that … Maybe there was genetic material in the air and water. Even in the particle sofdust in space. And if that’s the truth, then what memories are hidden within them?

The beginning of the universe or maybe even before that.

What if there were some mistakes in the progression? What if something goes wrong, like an amoeba is suddenly given the higher powers that a human has? Amoebas don’t build their own houses and bridges. They just devourall the food they can find around them.