Anja Levshinskaja

MKC Maribor sodeluje na dogodku Glasba povezuje

MKC Maribor sodeluje na dogodku Glasba povezuje

Dijaški dom Maribor bo vseslovensko akcijo Dan za spremembe obeležll tudi v torek, 9. aprila 2019, ob 17:00 uri. Na dogodku, ki poteka pod nazivom Glasba povezuje, se bodo predstavili različni glasbeni in plesni izvajalci različnih starostnih obdobij in izkušenj.