COM'ON Maribor pričel z zbiranjem idej in predlogov mladih

Maribor, ki ga kot skrbnik trajnostnih učinkov projekta EPM Maribor 2013 v Mreži Evropskih prestolnic mladih (NEYC - Network of European Youth Capitals) zastopa MKC Maribor, je skupaj s sorodnimi organizacijami iz Cascaisa (Portugalska), Torina (Italija), Varne (Bolgarija), Cluj-Napoce (Romunija), Brage (Portugalska) in Soluna (Grčija) pridobil finančno podporo v programu Erasmus+ KA2 Strateška partnerstva na področju mladine za projekt Com'ON Europe – evropska platforma za participativni proračun za mlade.

Cilj projekta COM'ON Europe je prispevati k izboljšanju participacije mladih v lokalnem okolju skozi participativne mehanizme oblikovanja proračuna na lokalni ravni. S tem želimo spodbuditi ustvarjalnost mladih, povezovalnost, podjetništvo in razvoj skupnosti, ki zagotavlja okolje za načrtovanje varne prihodnosti mladih.

COM'ON Maribor je pilotna izpeljava evropskega projekta, ki od leta 2018, ki ga je Komisija za mladinska vprašanja Mestne občine Maribor skladno določila za leto politične participacije mladih, poteka v sodelovanju s Festivalom Mladi Maribor.

S partnerskimi mesti razvijamo metodo dela z mladimi v urbanem okolju, kjer le-te spodbujamo in jih hkrati učimo prepoznavati in artikulirati izzive lokalnega okolja in njihove lastne izzive. S pomočjo projektnega terenskega dela in delavnic jih skušamo naučiti, kako poiskati znanje.

Doseči želimo, da bi bili mladi tesneje vpeti v sprejemanje odločitev na lokalni ravni, tudi na področju porabe javnih sredstev. Konkretno - v Mariboru - se osredotočamo na sodelovanje mladih pri izvajanju participativnega proračuna, ki smo ga v mestu poskusno že uvedli. Naš cilj je, da bodo mladi znali uporabiti mehanizme, ki so jim na voljo, da lahko vplivajo na lastno okolje. Da, torej, znajo lastne ideje ustrezno artikulirati in jih tako lažje uresničiti.

Projekt se je pričel izvajati avgusta 2017 in bo trajal do julija 2019. Vanj se vključujejo mladi in mladinski delavci iz mreže mest, ki so ali še bodo nosila naziv Evropska prestolnica mladih.


Pilotni participativni proračun za mlade bo potekal po predvidenem koledarju:

 • 12. marec 2019 (00:01): Uradna objava projekta Com'on Maribor in začetek zbiranja predlogov preko spletne aplikacije

 • 12. maj 2019 (23:59): Skrajni rok oz. zaključek zbiranja predlogov.

 • 15. maj 2019: Rok komisije za pregled podanih predlogov in objava začetka glasovanja

 • 12. junij 2019 (23:59): Zaključek glasovanja

 • 17. junij 2019: Uradna objava rezultatov glasovanja in obveščanje predlagateljev ter začetek izvedbe projektov

 • 31. december 2019: Skrajni rok za zaključek izvedbe projektov

*Datumi so okvirni in se lahko zaradi narave pilotnega projekta tudi rahlo spremenijo. Vse spremembe bodo objavljene na spletni strani maribor.comoneurope.org.


PARTICIPATIVNI PRORAČUN ZA MLADE – KAKO DELUJE?

 1. Si v glavi večkrat rečeš »Vem, kaj manjka v tem mestu!« ali pa »To bi jaz znal/-a narediti bolje?« Super! Najprej se rodi ideja za projekt, ki bi ga rad/-a uresničil/-a.

 2. Si star/-a med 15 in 29 in živiš v Mariboru? To je to. Zberi še vsaj dva prijatelja ali prijateljici, s katerimi bi rad/-a idejo izvedel/-la.

 3. Registiraj se spodaj in svojo idejo oblikuj v projekt. Aplikacija te bo usmerjala, da idejo razviješ v izvedljive korake in zapišeš, koliko denarja vse skupaj stane.

 4. Poglej še PRAVILA IGRE, da boš upravičen do denarja iz participativnega proračuna za mlade Com’On Maribor. Če se ti kje zatakne, NAS KONTAKTIRAJ.

 5. Tvoja ideja v obliki projekta lahko zdaj gre v glasovanje! Glasuj za svojo in druge, ki bi jih želel/-a videti uresničene v mestu. In povej naprej!

 6. V primeru, da je tvoja ideja izglasovana, boš dobil/-a denar za njeno uresničenje! To se mora zgoditi še v letu 2019, za potek vseh korakov pa preveri še KOLEDAR.

Naj se življenje ideje začne… Registriraj se tukaj.