Mladinsko delo in mladi begunci

Naša sodelavka Sarah se trenutno mudi v Atenah, kjer se udeležuje drugega dela treninga za mladinske delavce, ki delajo z mladimi z begunskim ozadjem 'Youth work and young refugees'. V naslednjih dneh se bo spoznala z različnimi posamezniki in organizaciji, ki delujejo na področju integracije mladih beguncev, pridobljeno znanje pa bo lahko uporabila pri delu z beguncih tako na MKC Maribor kot v drugih organizacijah s katerimi Sarah sodeluje.

Sarah se je v začetku oktobra udeležila prvega dela usposabljanja ‘Youth work and young refugees’. Trening je potekal na otoku Lezbos v Grčiji,  z namenom krepitve kompetenc mladinskih in socialnih delavcev, ki so aktivni na področju integracije mladih z begunskim ozadjem. Sarah o udeležbi na usposabljanju pravi naslednje: “Tale trening je bil zame res močna izkušnja, tako na profesionalni kot tudi osebni ravni. Super se je bilo srečati z ljudmi, ki počnejo isto kot mi, a morda malo drugače, primerjati in izmenjati znanje in načine dela. Še močneje pa se me je dotaknil sam vpogled v življenje na Lezbosu, skozi pripovedi ljudi, ki tam živijo, delajo ali so tja prišli in od tam (še) ne morejo oditi, kar nas je takoj soočilo z realnostjo in ozadjem velikega števila ljudi, s katerimi delamo.”

Projekt “Youth Work and Youth Refugees” izvajata Helenska nacionalna agencija za Erasmus + na področju Fundacije za mladino in vseživljenjsko učenje v sodelovanju z italijansko nacionalno agencijo za Erasmus + Mladi v akciji in SALTO Resource Centrom. Italija in Grčija, med drugimi evropskimi državami, se soočata z izzivom posredovanja, ki gosti in vključujeta begunce. V skladu s tem so se institucije skupaj z organizirano in neodvisno civilno družbo odzvale z različnimi pristopi, od katerih je vsak poskušal olajšati integracijske procese beguncev. Zato je vloga mladinskega dela in mladinskih delavcev vedno bolj pomembna kot ključni dejavnik za posredovanje pri vključevanju in vključevanju mladih beguncev.

44079845_732374457096426_4034857586858655744_n.jpg