Maribor prvič s participativnim proračunom za mlade!

Maribor, ki ga kot skrbnik trajnostnih učinkov projekta EPM Maribor 2013 v Mreži Evropskih prestolnic mladih (NEYC - Network of European Youth Capitals) zastopa MKC Maribor, je skupaj s sorodnimi organizacijami iz Cascaisa (Portugalska), Torina (Italija), Varne (Bolgarija), Cluj-Napoce (Romunija), Brage (Portugalska) in Soluna (Grčija) pridobil finančno podporo v programu Erasmus+ KA2 Strateška partnerstva na področju mladine za projekt Com'ON Europe – evropska platforma za participativni proračun za mlade.

Cilj projekta COM'ON Europe je prispevati k izboljšanju participacije mladih v lokalnem okolju skozi participativne mehanizme oblikovanja proračuna na lokalni ravni. S tem želimo spodbuditi ustvarjalnost mladih, povezovalnost, podjetništvo in razvoj skupnosti, ki zagotavlja okolje za načrtovanje varne prihodnosti mladih.

COM'ON Maribor je pilotna izpeljava evropskega projekta, ki v letu 2018, ki ga je Komisija za mladinska vprašanja Mestne občine Maribor skladno določila za leto politične participacije mladih, poteka v sodelovanju s Festivalom Mladi Maribor.

S partnerskimi mesti razvijamo metodo dela z mladimi v urbanem okolju, kjer le-te spodbujamo in jih hkrati učimo prepoznavati in artikulirati izzive lokalnega okolja in njihove lastne izzive. S pomočjo projektnega terenskega dela in delavnic jih skušamo naučiti, kako poiskati znanje.

Doseči želimo, da bi bili mladi tesneje vpeti v sprejemanje odločitev na lokalni ravni, tudi na področju porabe javnih sredstev. Konkretno - v Mariboru - se osredotočamo na sodelovanje mladih pri izvajanju participativnega proračuna, ki smo ga v mestu poskusno že uvedli. Naš cilj je, da bodo mladi znali uporabiti mehanizme, ki so jim na voljo, da lahko vplivajo na lastno okolje. Da, torej, znajo lastne ideje ustrezno artikulirati in jih tako lažje uresničiti.

Projekt se je pričel izvajati avgusta 2017 in bo trajal do julija 2019. Vanj se vključujejo mladi in mladinski delavci iz mreže mest, ki so ali še bodo nosila naziv Evropska prestolnica mladih.

Pilotni participativni proračun za mlade bo potekal po predvidenem koledarju:

  • 26. 9. 2018 (23:59): Uradna objava projekta in začetek zbiranja predlogov čez spletno aplikacijo

  • 9. 10. 2018 (23:59): Skrajni rok oz. zaključek zbiranja predlogov.

  • 12. 10. 2018: Rok komisije za pregled podanih predlogov in objava začetka glasovanja

  • 26. 10. 2018 (23:59): Zaključek glasovanja

  • 29. 10. 2018: Uradna objava rezultatov glasovanja in obveščanje predlagateljev ter začetek izvedbe projektov

  • 31. 12. 2018: Skrajni rok za zaključek izvedbe projektov

*Datumi so okvirni in se lahko zaradi narave pilotnega projekta tudi rahlo spremenijo. Vse spremembe bodo objavljene na spletni strani maribor.comoneurope.org.

Z RAZPISOM DO NAJBOLJŠIH IDEJ

S 26. septembrom je v sklopu projekta Com’On Maribor pričel veljati razpis za zbiranje predlogov in izvedba mladinskih projektov, čigar namen je zbrati najboljše in najbolj obetavne ideje, ki omogočajo trajnostne spremembe - omogočajo in spodbujajo povezovanje in sodelovanje mladih, oživljajo mladinske aktivnosti, spodbujajo prostovoljstvo ali kako drugače izboljšujejo kvaliteto življenja mladih in prebivalcev določene mestne četrti, krajevne skupnosti ali celotnega mesta.

Projekt je v celoti zasnovan na aktivni udeležbi mladih - ideje in predloge lahko poda ekipa najmanj 3 oseb, v starosti med 15. in 29. letom, izbor zmagovalnih predlogov pa bo potekal s pomočjo spletnega glasovanja, ki se ga bodo lahko udeležili vsi prebivalci Mestne občine Maribor. Najboljši predlogi bodo s strani MKC Maribor prejeli programsko financiranje v višini največ 1000 EUR na posamezni projekt. Skupna višina sredstev za financiranje vseh projektov je 8.000 EUR.

Celotna izvedba projekta je zasnovana na uporabi spletne platforme maribor.comoneurope.org, kjer bodo potekale prijave idej in projektov ter glasovanje za najboljše predloge. Izvedba zastavljenih projektov se bo odvila še v tem letu - skrajni rok za izvedbo je 31. december 2018.