Različnosti ni nikoli preveč

Različnost s svojimi raznovrstnimi pogledi in življenji bogati vsakdan slehernika, ki je poln preizkušenj. Ob zavedanju, da je za njihovo uspešno premagovanje pomemebna podpora, so pri Rdečem križu Slovenije pričeli izvajati projekt ESIRAS Slovenija - Zaposljivost in socialna integracija beguncev in prosilcev za azil (ESIRAS - Employability and Social lntegration of Refugees and Asylum Seekers). Projekt je nastal v sodelovanju z Mednarodno federacijo Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) in ga v 90% sofinancira Program Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSl).

Vabljeni, da se v sredo, 5. junija 2018, ob 12. uri pridružite na odprtju glavne pisarne projekta ESIRAS Slovenija, Partizanska 15, Maribor.

 

Z vami bodo dr. Andrej Fištravec, Župan Mestne občine Maribor, dr. Dušan Keber, predsednik RKS, generalna sekretarka RKS Renata Brunskole in glasbeni gost presenečenja.

Ob tej priložnosti se zelo veselimo vaše družbe in vas prosimo, da nas o svoji prisotnosti obvestite na e-naslov: maja.murn@rks.si