ČUZA ART dan

Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor (zapori Maribor) in MKC Maribor vas v četrtek, 21. 6. 2018, ob 17:00, vabita na kulturni dogodek, in sicer na otvoritev razstave izdelkov, ki so nastala v okviru delovne terapije zaporov Maribor. 

Med predstavitvijo izdelkov bo dogodek glasbeno povezal posameznik z izkušnjo prestajanja zaporne kazni. Po otvoritvi in ogledu razstave (ob cca. 20:00 uri) bomo druženje nadaljevali ob zvokih mlade rokovske skupine Buržuazija

Otvoritev razstave bo potekala v Hostlu Pekarna, koncert skupine Buržuazija pa v klubu MC Pekarna. Na oba dogodka je vstop prost. 

Razstava bo na ogled do ponedeljka, 23. 7. 2018. Z dogodkom želimo ožji in širši javnosti sporočiti, da v zaporu nastajajo številna ustvarjalna dela, ki navadno niso predstavljena širši javnosti. 

Vabljeni in vabljene.


Dodatne informacije:
V drugi polovici leta 2016 je Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij začela z izvajanjem projekta »Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb«, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Namen projekta je uvedba in izvedba različnih programov za obravnavo zaprtih oseb s ciljem, da se zaprte osebe usposobi za življenje na prostosti s pridobivanjem delovnih kompetenc in hkrati z odpravo tveganj, ki pogojujejo ponavljanje kaznivih dejanj. V roku dveh let je bilo v zaporu Maribor v delovne terapije vključenih 34 obsojencev. Skozi možnost delovne terapije si posamezniki krepijo samopodobo, razvijajo lastne talente, izražajo stiske in raziskujejo nove poti.