MKC Maribor na Eurodeskovem usposabljanju

Mreža Eurodesk danes in jutri v ljubljanskem City hotelu organizira usposabljanje za izvedbo delavnic na temo spodbujanja mladih k udeležbi na volitvah v Evropski parlament. Usposabljanja se bo v imenu MKC Maribor udeležila tudi naša zunanja sodelavka Adrijana Kos.

Namen usposabljanja je izvajalce delavnic ustrezno opremiti tako z vsebinskimi kot metodološkimi znanji za izvedbo delavnic za spodbujanje mladih k udeležbi na volitvah v Evropski parlament v letu 2019. Ker je letošnje usposabljanje dvodnevno, bodo na njih naslovili tudi nekaj scenarijev možnih izzivov pri izvedbi delavnice, ter podrobneje spoznavali možnosti za prilagoditev metod, ki se lahko uporabijo, da se uspešno soočimo s temi izzivi.

Z udeležbo na usposabljanju se izvajalci zavežejo, da bodo v prvi polovici 2019 izvedli po tri delavnice v svojem lokalnem okolju (v šolah, mladinskih centrih, dijaških domovih itd…) ter se predhodno dogovorili za izvedbo. 

Usposabljanje bosta vodila Simona Muršec in Sašo Kronegger