MKC Maribor na forumu YOUMIG: Mladi migranti v Mariboru

Sodelavki MKC Maribor se 8.marca 2018 udeležujeta  lokalnega foruma projekta YOUMIG (izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in spodbujanje sodelovanja  za soočanje z vplivi transnacionalne migracije mladih), ki se je pričel izvajati s prvim januarjem 2017 in se ukvarja z migracijami mladih v Podonavju.

Večina razlogov za migracije, kakor tudi posledice migracije mladih (starih med 15 in 34 let), neposredno vplivajo na lokalne oblasti. V iskanju primernih odzivov ob naraščajočih izzivih migracij mladih potrebujejo lokalne skupnosti Podonavja natančnejše evidence, podatke in orodja za kakovostno upravljanje s posledicami migracij.

Projekt YOUMIG bo podprl lokalne oblasti pri vključevanju razvojnega potenciala mladih migrantov, s čimer bo doprinesel k boljšemu upravljanju in bolj konkurenčni Podonavski regiji. Cilj projekta je krepitev institucionalnih zmogljivosti lokalnih uprav, s čimer bodo le-te izboljšale lokalne baze podatkov ter bodo lahko pripravile kakovostne politike upravljanja s človeškim kapitalom.

Mariborska razvojna agencija je lokalni partner projekta YOUMIG, v katerem je s slovenske strani partner tudi Inštitut za ekonomska raziskovanja.

Forum je namenjen vsem deležnikom, ki se pri svojem delu srečujejo z izzivi mednarodnih migracij mladih (imigranti, emigranti, ali povratnimi migranti).