Aktivna politika zaposlovanja v MKC Maribor in Hostlu Pekarna

Foto: Rene Strgar

Foto: Rene Strgar

Izpolnjuješ pogoje za vključitev na javna dela? Iščemo pomoč pri izvajanju programov za mlade v MKC Maribor in Kulturnem inkubatorju (7. stopnja), pomoč v muzejih, galerijah in arhivih, javnih zavodih s področja varstva nepremične kulturne dediščine v galeriji Media Nox (7. stopnja), pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma v hostlu Pekarna (5. stopnja) ter pomoč pri organiziranju in izvajanju kulturnih dejavnosti in prireditev v MKC Maribor (7. stopnja). Če te sodelovanje z nami zanima in imaš pogoje za vključitev na javna dela čim prej pošlji svoj CV direktorici na maja.malus-azhdari@mkc.si.