Festivalska stran


O festivalu                        

 

Mednarodni festival računalniških umetnosti, znan tudi pod kratico MFRU je v Sloveniji in tudi širši regiji v svojih začetkih opravil pionirsko delo pri predstavljanju teorije in umetniške prakse računalniške umetnosti in novih medijev ter je tako ena od osrednjih inštitucij računalniške, elektronske, novo medijske, inter(trans) medijske oziroma interdisciplinarne umetnosti v regiji, ki skrbi tako za predstavitev kot tudi za razvoj te umetnosti in teorije. V 2016 22.MFRU z naslovom »Zaupanje.1«.

 

WIKI   https://sl.wikipedia.org/wiki/MFRU_-_Mednarodni_festival_ra%C4%8Dunalni%C5%A1kih_umetnosti

 

SPLET   www.mfru.org (2016)

 

HIPERFILM   http://udarnik.eu/2010/05/17/kino-v-zivo-hiperfilm/