ZAHVALA

Mladinski kulturni Maribor center je v okviru Evropskega tedna športa organiziral Medkulturni nogometni turnir, ki je potekal v petek, 28. septembra med 16.00 in 20.00 na Makedonski cesti 33. Cilj turnirja je bil integracija oseb s statusom mednarodne zaščite in lokalnega prebivalstva.

Medkulturni nogometni turnir smo uspešno zaključili in vsi udeleženci so dobili nagrade za kar pa bi se radi zahvalili Sgermobilu, pooblaščenemu prodajalcu Telekoma Slovenije, NK Mariboru in baru Videm, ki so nam podarili promocijske nagrade. Zahvalili bi se pa radi tudi vsem tekmovalcem in navijačem, ki so bili z nami v petek. Hvala!


PROGRAM INTEGRACIJE

 

Program Integracije vključuje sklop aktivnosti, katerih cilj je spodbujanje krepitve znanj in kompetenc ter socialno vključevanje mladih z manj priložnostmi, predvsem mladih tujcev živečih v Mariboru (npr. migranti, begunci, osebe s statusom mednarodne zašite …).  

Aktivnosti izvaja mladinski delavec, katerega zaposlitev je sofinancirana s strani razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« (zaposlitev finančno omogočata Evropska unija, Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport). Mladinski delavec bo v obdobju operacije od 1. 3. 2018 do 30. 11. 2018 organiziral in izvajal različne aktivnosti, preko katerih bo, na eni strani, krepil lastne kompetence na področju izvajanja aktivnosti v mladinskem sektorju, ter na drugi strani, omogočal tujcem živečim v Mariboru lažjo in hitrejšo integracijo v lokalno okolje.   

V okviru programa se tako izvajajo npr. individualni tečaj slovenskega jezika, delavnice za vključitev oseb s statusom mednarodne zaščite na trg dela, različne kreativne delavnice, mladinski delavec pa vključuje tujce tudi v redne aktivnosti Mladinskega kulturnega centra Maribor. 

Definicija mladih z manj priložnostmi je zelo široka, zagotovo pa v to skupino spadajo mladi, ki so stari od 15 do 29 let in imajo zaradi (nizke) izobrazbe ali nedokončanega šolanja manj priložnosti na trgu delovne sile, mladi ki odraščajo v težjih socialnoekonomskih razmerah ter tisti, ki se zaradi svojih osebnih okoliščin srečujejo z večjimi ovirami pri svoji integraciji v družbo. (Movit, 2018).


Izvajanje programa

V okviru programa Integracije smo 28. maja 2018 začeli s prvim intenzivnim programom delavnic z naslovom Integracija oseb z statusom mednarodne zaščite. Program izvajamo v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje. Delavnice so potekale štirikrat tedensko do 9. julija in se končale z zaključnim srečanjem.

Po uspešni prvi izvedbi programa integracije smo 10. septembra 2018 ponovno pričeli z intenzivnim programom delavnic s naslovom Integracija oseb s statusom mednarodne zaščite na trg dela. Program bomo že drugič v letošnjem letu izvedli v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje. Delavnice bodo potekale do 15. novembra, ko sledi zaključno srečanje.

Cilj delavnic je podpora osebam z statusom mednarodne zaščite na trg dela in integracija v širšo družbo. Delavnice potekajo pod vodstvom izkušenih predavateljev, ki bodo izvedli teoretični del delavnic v prostorih MKC. Po končanem teoretičnem delu se bomo podali na teren, kjer se bomo srečali s potencialnimi delodajalci udeležencev. Naš končni cilj je, da bodo udeleženci ustrezno izobraženi za vstop na trg delovne sile in integrirani v širšo družbo.


PRIHAJAJOČI DOGODKI


pretekli dogodki


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.