Poročilo o dogodkih MKC produkcije

 

 
Del MKC Maribor kamor spada projekt
KATEGORIJA PROJEKTA
Kulturni projekti
Kategorija projekta v koledarju na spletni strani www.mkc.si
Mladinski projekti
Kategorija projekta v koledarju na spletni strani www.mkc.si
Turistični projekti
Kategorija projekta v koledarju na spletni strani www.mkc.si
Vodja projekta *
Kraj izvajanja projekta
Datum izvedbe
Datum izvedbe
Kočni datum izvedbe
Kočni datum izvedbe
Za projekte, ki trajajo več dni. Festivalski dnevi se vpisujejo posamično!
Spisek umetnikov, gostov … po posameznih dogodkih znotraj projekta
V opisu projekta je potrebno posebej opisati vsak dogodek, ki je del celotnega projekta
Število obiskovalcev, pasivnih udeležencev na vseh dneh trajanja dogodka
Število mladih med 15. – 29. let, ki so aktivno pomagali pri pripravi in izvedbi aktivnosti v vseh dneh dogodka
Karkoli koristnega, zamimivega, problematičnega ....