UVODNIK K FESTIVALU PERFORMA&PLATFORMA 2018

Festivalska tema v letu 2018 poudarja navezo sodelovanja. Če smo lani izpostavili domeno ženske, njeno polje delovanja v umetnosti, tokrat osvetljujemo in v ospredje postavljamo odnos. Vzpostavljanje odnosa se dotika tematike o sobivanju, sodelovanju in povezavi med različnimi domenami.

Tema naveza izhaja iz naju samih. Dolgoletno sodelovanje se izraža že peto leto zaporedoma v skupnem festivalskem formatu. Skupaj odkrivamo, kako se različne uprizoritvene prakse medsebojno oplajajo, dopolnjujejo, komunicirajo in morebiti nakazujejo na inovativne oblike scenskih umetnosti. Ob tem pa naju je zanimalo, kako življenje vstopa v umetnost in obratno.

Naveza odpira vpogled v vzpostavitve, poglobitve, različna delovanja in predvsem ohranitve medsebojnih odnosov. Letos bomo odkrivali raznovrstne načine sodelovanj med posamezniki, skupinami in institucijami. Proučevali bomo tako oblike, vsebine kot tudi različne razmere, iz katerih ustvarjalci črpajo svoje ideje.

Letošnji festival bo postregel s kar osmimi vrhunskimi predstavami domačega in tujega izvora ter z zanimivim spremljevalnim programom. Festival odpiramo z VideoPerformo, razstavo Enye Belak Gupta med P R O S T O R, ki bo omogočila izkustveno doživetje srečanja (ne)znancev. Sledila bo gostujoča plesna predstava BREZ SEDANJOSTI portugalskega tandema Sofie Dias in Vítorja Roriza.

V sodelovanju s Poletnim lutkovnim pristanom nadaljujemo s plesno-gledališko predstavo za otroke nizozemskega plesnega gledališča De Stilte LETEČA KRAVA. Omenjeni kolektiv se bo predstavil tudi z večmedijsko uprizoritvijo KAR JE PREVEČ, JE PREVEČ, ki prikazuje navezo starši-otroci. Ob tem se ne bomo mogli izogniti vprašanju, kdo je pravzaprav tisti, ki se nespodobno obnaša. Po predstavi sledi predstavitev novega abonmaja MAMO – Mednarodnega Abonmaja Mariborskih Organizacij, v katerem so združili moči različni nosilci uprizoritvene umetnosti v mestu.

Rok Vevar bo s predavanjem ANTOLOGIJA SODOBNE PLESNE UMETNOSTI 1918–1960 razkrival manj poznano plat sodobne plesne umetnosti, njeno povezanost z baletom in navdušenostjo javnosti nad kinestetičnimi manifestacijami. Aphra Tesla in Dmitry Globa-Mikhailenko bosta premierno uprizorila ritualno večmedijski nekontemporalni performans PRIMER CLAUDEL.

Irena Pivka in Brane Zorman sta ustvarila aplikacijo, ki vas popelje na zvočni sprehod HODI.TI, Jasmina Križaj, Simon Wehrli in Daniel Gisler pa vas skozi plesno predstavo POEZIJA NARAVE povabijo na dva kontrastna elementa: naravo in kulturo. SOLO ZA DVA GLASOVA predstavlja interpretacijo pesnitve, ki je nastala v odprtem dialogu med Magdaleno Reiter, Milanom Tomášikom in Anjo Golob.

Letošnji umetniški laboratorij z Anjo Bornšek omogoča dodaten poglobljen prostor raziskovanja pojava srečanja in sobivanja znotraj festivalskega časa. Skozi javne razprave v Radijski tribuni in na TV omizju pa se bomo preizpraševali, kako vzpostavljati dolgoročnejša sodelovanja in tovrstne relacije prenašati na različna področja.

Želiva, da izkusite letošnji festival kot zgoščen niz srečanj in uprizarjanje individualnega pretočite skozi kolektivnost.

Mojca in Jasmina

2018-performa-fb-cover-851x315-01.jpg

 

Kaj je Performa?

Performa je mednarodni festival performansa in inovativnih umetniških akcij s področja glasbe, literature, gledališča, likovne in drugih umetnosti in v svojem programu ponuja video instalacije, reartikulacije znanih performansov iz zgodovine umetnosti, premierne projekcije videoperformansov, video in performans predavanja, ulične performanse, performativne instalacije, multimedijske, literarne in glasbene performanse. V vseh teh umetniških oblikah se pogosto različni umetniški žanri hibridno prepletajo in rezultirajo v umetniških novumih. Nove tehnologije in intermedijska umetnost sta pogosta sopotnika performansa. Vsebine se dogajajo izven institucionalnih okvirjev, pogosto v urbanem okolju, na ulicah, trgih, v izložbah, naravni krajini in v neodvisnih prireditvenih prostorih.

 

Kaj je performans?

Performans je uprizoritev, kjer igralec pogosto »igra« samega sebe oz. uprizarja lastno stvarnost. V procesu performansa končni rezultat ni nek artefakt, umetniško delo, ki bi ga lahko ločili od umetnika. Prav ta znakovni, nematerialni status, je srž performativnega obrata, do katerega je prišlo v umetnosti v šestdesetih. Performerji tudi ne agirajo kot igralci, ne prikazujejo nekoga drugega. Pri performansu gre za dematerializacijo objekta umetnosti, za učinek in izkustva – izkušnje, ki jih pridobi performer med uprizoritvijo in za izkušnje, ki jih pridobijo udeleženci performansa. Bistvo performansa je prav v tem – v soočenju in interakciji, v telesni soprisotnosti akterjev in gledalcev, iz katere izhaja presežna vrednost ustvarjenega dogodka.

 

Zgodovina festivala

Festival performansa ima v Mariboru že dolgoletno tradicijo – prvi festival performansa z imenom Sen žice je v Mariboru v stari galeriji Media Nox na Orožnovi leta 1993 izpeljal Beno Artnak v organizaciji Mladinskega kulturnega centra Maribor, leta 2000 pa je festival prevzel Tomaž Brenk in je prvič potekal pod imenom Performa. Performa je bila zasnovana kot drugačni, drzni festival sodobnih scenskih umetnosti. Domače občinstvo je nagovarjala skozi prizmo svežih, morda za mnoge šokantnih sodobnih multimedijskih in scenskih prijemov in form.  Je eden tistih festivalov, ki je oral ledino v drugačnost in s svojo zasnovo vzpodbudil nastanek sorodnih festivalov v Mariboru in njegovi neposredni okolici (Drugajanje, ki je namenjejo srednješolski mladini, NagiB, festival eksperimentalnega giba, Fronta, Platforma).

 

Performa 2014-2017

Leta 2014 se festival Performa programsko poveže s Platformo sodobnega plesa, ki poteka v organizaciji Plesne izbe Maribor. Programski vodji obeh festivalov, Jasmina Založnik in Mojca Kasjak, sta v prvem letu skupnega delovanja v fokus združenih festivalov postavili vprašanje ranljivosti umetnika. Umetnost in strast sta bili rdeča nit festivalov v letu 2015, ko smo praznovali tudi jubilejno, 20. obletnico Performe, preprostost pa je bila vodilna tema programa v letu 2016, ko je prvo desetletko prisotnosti na sceni obeležila Platforma sodobnega plesa. V letu 2017 se Performa in Platforma sodobnega plesa posvečata domeni ženske na področju performansa in sodobnega plesa - ženske ustvarjalke namreč v svojih delih sistematično, metodično in poglobljeno tematizirajo številna pereča vprašanja in pogosto v družbeno stvarnost zagrizejo z upornim, kritičnim, subverzivnim, humornim, subtilnim in senzibilnim vstopom.

perfortma coverji 2014-2017.jpg

Performa 2011-2013

Zadnja leta je značilnost festivala Performa izbor vsakoletne osrednje teme, ki definira vsebino in dogajanje v tekočem letu. Če se je Perfoirma v letu 2010 spraševala kdo je sodobni performer in ali je performans v času, ko je kapital koloniziral tudi umetnost, teorijo, telo in naša življenja, še lahko radikalen, v letu 2011 skupaj z umetniki, teoretiki in javnostjo sprašujemo, kdo je gledalec. Gledalec sodobnih uprizoritev je namreč tudi soigralec, ko-subjekt, udeleženec dogodka. Ima bistven vpliv na transformacijsko moč predstave. Osrednja tema 17. Performe leta 2012 je interkulturnost ter človekova izkušnja drugega – drugega kot tujega, drugega kot domačega. 16. Performa, ki bo potekala leta 2013, bo posvečena vprašanjem fizisa, bo razmislek o telesu, ki je eden bistvenih dejavnikov (in materialov) sodobnega performansa. V središču performativne kulture je telo, izkušnja telesa; ko ni več tradicionalnega besedila je telo zgodba, katere naracijo določajo posebna razmerja med igralci in gledalci, ki si nemalokrat celo izmenjajo vloge.

performaplakat.jpg