O festivalu


Festivalska stran


9.11 – 15.11 / Maribor

MFRU* + KIBLIX = 2016

mednarodna festivalska platforma / international festival platform

z naslovom / with title

TRUST + RISK CHANGE = MIP16

mariborska intermedijska platforma / maribor intermedia platform

lokacija / locations media nox, fotostolp, blackbox.GT22, kibla portal, pef, feri, gustaf,… podporniki / supporters mzk, mom, mkc, kibla, pekarna, hostel pekarna, fundacija sonda, drfk,….

(več kmalu/more soon)  

 *MFRU - mednarodni festival računalniške umetnosti / IFCA – international festival of computer arts

Programski vodja MFRU 2016 je Miha Horvat.

Kontakt: Miha Horvat <miha.horvat@udarnik.eu>


Mednarodni festival računalniških umetnosti ima v mestu in regiji bogato tradicijo in v Sloveniji velja za pomembno institucijo v tej veji umetnosti. Od svojih začetkov pa do danes je festival v Sloveniji in širši regiji opravil pionirsko delo pri predstavljanju teorije in prakse računalniške umetnosti in novih medijev ter velja za eno osrednjih institucij v širši regiji, ki skrbi za predstavitev in razvoj te umetnosti. Ob ustanovitvi leta 1994 je bil mariborski Mednarodni festival računalniških umetnosti (MFRU) eden prvih v tem delu sveta ter prvi in edini v Sloveniji. 

 

V 20-letni zgodovini je MFRU obiskovalcem ponudil bogat izbor nastopov domačih in tujih umetnikov ter si prizadeval za kvaliteto programa, primerljivo z drugimi tovrstnimi festivali. Program hkrati združuje mednarodno komponento medtem ko obenem ponuja prostor za predstavitev mladim domačim umetnikom. Festival združuje umetniške in izobraževalne vsebine ter ponuja kvaliteten nabor vsebin in z osredotočanjem na specifične aktualne teme zagotavlja barvitost in raznolikost ponudbe. 

 

Novomedijska teorija teži h kontinuiranemu dojemanju estetske izkušnje in vsakdanjega življenja. Odmika se od umetniškega objekta ter se približuje izkušnji. Predpostavlja, da je dejavnost lahko umetniški izraz, če ima elemente vznemirjenja in nuje, da prodre iz notranjosti, hkrati pa vzbudi nove odzive in pomene. Zato nakazuje umetniške prezentacije izven idejnih in prostorskih okvirov t.i. visoke umetnosti in se seli čim pobližje človeku in njegovi vsakdanjosti: nastajajo prostorske instalacije, socialne skulpture, izmenjave znanj, interaktivni prostori, aktivnosti v javnem prostoru, javne in medmrežne akcije, virtualna okolja ipd. skozi vse medije se zgodi izkušnja in to je nekaj, kar nas intimno zaznamuje. Zato se te teorije in umetniške prakse pomembne za naše družbeno in izobraževalno okolje. 

 

Festival želi uresničiti skupno udejstvovanje in sodelovanje vseh zainteresiranih akterjev na področju računalniške umetnosti ter vključiti čim širše sodelovanje različnih deležnikov na področju proučevanja kreativnih praks računalniških umetnosti. MFRU želi povezati vse producente intermedijskih programov in vsebin, ki delujejo v mestu in Sloveniji. Zavzema se za vzpostavitev združene mestne platforme za pripravo in izvajanja programov ter vsebin na področju sodobne intermedijske in performativne avdiovizualne umetnosti. V Maribor in Slovenijo se trudi pripeljati sodobne smernice računalniške umetnosti, z njimi pa tudi priznane umetnike. 

 

Festival je namenjen široki publiki – ciljne skupine so predvsem mladi, zainteresirani za računalniško umetnost, umetniki, študenti in akademiki, glavni cilj pa je vsekakor približati računalniško umetnost prebivalcem mesta ter hkrati s kvalitetnimi vsebinami privabiti tudi mednarodno publiko. 

 

Program je zastavljen v mednarodnih okvirih in v veliki meri prispeva k razvoju kulture v mestu in regiji: 

 • predstavlja slovensko intermedijsko produkcijo kot del kulturne identitete države; 
 • podpira kulturni dialog, ustvarjalnost in transnacionalno širjenje kulture ter mobilnost umetnikov s posebnim poudarkom na mladih in na kulturni raznolikosti; 
 • spodbuja razvoj kulturne infrastrukture, predvsem v smeri vzpostavitve platforme za razvoj intermedijskih umetnosti v regiji; 
 • v nacionalnem okviru razvija mednarodni kulturni turizem s tem ko vabi mednarodne ustvarjalce in jim omogoča, da se predstavijo domači publiki;
 • spodbuja medkulturni dialog in medsebojne izmenjave med evropskimi in neevropskimi kulturami;
 • spodbuja inovativnost in ustvarjalnost na področju računalniških umetnosti s vsakoletnim tematiziranjem določenih vsebin;
 • predstavlja vrhunske umetnike s tega področja umetnosti ter širitev kulture sodobnih intermedijskih umetnosti in modernih tehnoloških naprav in njihove uporabe pri nas;
 • daje poseben poudarek udeležbi slovenskih umetnikov, predvsem mladim umetnikom,
 • izboljšuje dostopnost in omogoča udeležbo v kulturnem dogajanju vsem državljanom Republike Slovenije ter obiskovalcem iz drugih držav;
 • sodeluje z ambasadami držav sodelujočih umetnikov (prošnje za sponzoriranje potnih stroškov ter zavarovanja umetnikov in umetniških del);
 • z izdajami programskih knjižic festivala v slovenski in angleški jezikovni različici predstavi projektne rezultate na lokalni/regionalni in mednarodni ravni;
 • slovenske avtorje povezuje z mednarodnimi producenti ter kreira priložnosti za njihovo predstavitev v tujini;
 • predstavlja kreativne pristope intermedijske umetnosti;
 • gradi trajnostno povezanost sodelavcev v mestu Maribor, ki sodelujejo z akterji iz drugih krajev s ciljem za boljšo prepoznavnost računalniške umetnosti;

 

Miha Horvat