INKUBATORlogoGreen.png
 

Kulturni Inkubator je prireditveni prostor, s katerim Mladinski kulturni center Maribor upravlja od leta 2006. Inkubator smo vzpostavili v okviru mednarodnega projekta Regio Art (program EU Interreg IIIa).

Prostor združuje umetnike, mlade prostovoljce, ustvarjalce in strokovnjake s področja kulture, sociologe in mladinske delavce. Deluje kot prostor razvojnih možnosti; kot galerijski in ustvarjalni prostor za uporabnike in obiskovalce ter kot mladinski center, v katerem potekajo številne dejavnosti s področja informiranja, svetovanja in druženja. Programi so zasnovani kot preplet umetniških dejavnosti in širših družabnih aktivnosti mladih, tako da zajemajo nastajanje novih umetniških del, pomoč pri produkciji ali izvedbi prireditev, hkrati pa je tudi prostor za srečevanja in druženja ob kulturnih prireditvah.

Kulturni Inkubator je prostor za spodbujanje in omogočanje novih umetniških in kulturnih ter socialnih vsebin.


PODROBNEJŠI OPIS

Program Kulturnega Inkubatorja je preplet projektov, razstav, predavanj in delavnic različnih vsebin, ki pa so blizu mladim ustvarjalcem in uporabnikom IKT. Programi, ki jih izvajamo v MMC Kulturni Inkubator spodbujajo razvoj digitalne kulture, omogočajo večjo dostopnost do KIT orodij in vsebin ter ustvarjalno dela s pomočjo sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije. Na področjih izvedbe intermedijskih dogodkov, festivalov, razstav smo program osrediščili na projekte Muzej robotov – razstava, nanoUmetnost, flashKIno in hiperFasada – Inkubator Izložba.

V projektu nanoUmetnost razvijamo povezovanja znanstvenih raziskovanj in umetniških uporab teh novih tehnologij. Sodelujoči ustvarjalci pripravljajo intervencije v mikroskopsko vidna območja in površine. Jiri Kočica in Zoran Srdič sta pripravila delo, ki delujeta na nano površinah in se vsebinski navezuje na zgodovinske povezave umetnosti in političnih sistemov, Polona Tratnik razvija projekt v povezavi medicinske raziskave matičnih celic in umetnosti. S ciljem večje prepoznavnosti in seznanjanja javnosti z našim projektom nanoUmetnosti smo izvedli vrsto predavanj, predstavitev in projekcij. Predstavitve smo razširili še z predavanji o nano tehnologiji; prof.dr. Danijel Rebolj, Kolektiv BridA, dr. Maja Remškar in tako opozorili na obetavne nove tehnologije, ob tem pa tudi opozarjali na možne zlorabe ali težave, ki jih lahko povzročijo.

Pri izvedbi produkcij intermedijskih del smo svoje delovanje usmerjali na razvoj 3d projektov, hipertekstualno pisanje literarnih del, produkcija e-literature kot umetniška knjiga, produkcija in sodelovanje mlajših literatov iz Maribora. Razvili smo sodelovanje z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami pri pripravah in izvedbah primernih projektov. Sodelovanje je vključevalo učitelje, umetnike in strokovne sodelavce Zavoda RS za šolstvo. Program se je izvajal v prostorih šol, na projektnih dnevih, tednih ali regijskih ustvarjalnih taborih, ki jih vodijo šole. Za spodbujanje in omogočanje produkcije medijskih projektov deluje Odprti studio – javno dostopno mesto, ki uporabnikom omogoča osnovno video produkcijo – digitalni video in računalniško montažo. Projekt Inkubator: strip!Inkubator: animacija! je namenjen ljubiteljem in ustvarjalcem stripov. To področje povezujemo z računalniško grafiko in 3d ustvarjanjem.

MMC Kulturni Inkubator deluje tudi kot Mladinski center za izvedbe mladinskih dejavnosti, srečevanja, okrogle mize, mladinske delavnice, svetovanje in omogočanje mladinskih projektov. Omogočamo prosti dostop in mentorsko pomoč pri iskanju internetnih vsebin, omogočamo delavnice, srečevanja in druženja, kot so ciklusi neformalnih izobraževanj, prostočasovne delavnice, igra in druženje, informiranje in obveščanje. Kulturni Inkubator je tudi Varna točka in Info točka.


LOKACIJA

 

Kulturni Inkubator
Koroška cesta 18
2000 Maribor

Telefon: 02 250 03 22
E-mail: kulturni.inkubator@mkc.si