Živa knjižnica je sredstvo s katerim preko inovativne metode dialoga aktivno ozaveščamo in izobražujemo o vrednotah, človekovih pravicah in spodbujamo razpravo o predsodkih in stereotipih v družbi. Metoda Žive knjižnice sooči bralca/bralko z lastnimi predsodki in stereotipnimi predstavami ter nudi konkretno možnost se v živo srečati z lastnim stereotipom. Knjige v Živi knjižnici so namreč posamezniki in posameznice različnih manjšin, družbeno ogroženih skupin oziroma vseh, ki se v svojem življenju soočajo s predsodki in ki so pripravljeni govoriti o svoji izkušnji ter jo deliti z obiskovalci knjižnice.


NovicE


PRIHAJAJOČI DOGODKI


Kako poteka Živa knjižnica Maribor?

Metoda žive knjižnice poteka tako, da si bralec/ka pri knjižničnem pultu, kjer ga/jo pričaka knjižničar/ka, iz nabora živih knjig oz. knjižnega kataloga izbere živo knjigo, ki jo želi prebrati. Knjižničar/ka bralca/ko in živo knjigo predstavi in ju pospremi v čitalnico, ki je rahlo odmaknjen prostor, kjer potekajo branja. Branje poteka v obliki pogovora, kjer živa knjiga pripoveduje o sebi, bralec pa živi knjigi postavlja vprašanja, ki ga zanimajo v povezavi s profilom žive knjige.

Branje poteka do 30 minut, če pa se bralec/ka in knjiga strinjata, pa se branje lahko podaljša za dodatnih 15 minut.


Podpirajo nas: