Poročila

 

Aktualno

 

Program dela in finančni načrt MKC 2018

 
 

Usklajen letni načrt MKC Maribor 2017

 

2016

 

Letno programsko in poslovno poročilo MKC Maribor 2016

 

MKC načrt 2016

 

Katalog informacij javnega značaja 2016

 

2015

 

Letno poročilo 2015

 

Plan dela 2015


Organigram MKC Maribor

 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda MKC Maribor


Arhiv