MKC Maribor  se zahvaljuje vsem financerjem, ki nam omogočajo izvedbo programa.

 

Financerji:

MESTNA OBČINA MARIBOR

MINISTRSTVO RS ZA KULTURO

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT RS/

URAD RS ZA MLADINO

AGENCIJA ZA KNJIGO RS